Øvelsesmaterialer

Tilbage til TestDaF

Ved forberedelsen til TestDaF står to fuldstændige TestDaF-modelsæt til rådighed. De kan – sammen med råd og tips – downloades gratis på www.testdaf.de.

Materialer til download

Eksempler på prøver til download
kan du finde på TestDaF-hjemmesiden, inkl. råd og tips til modelsættene

Materiale til bestilling

Træningsmateriale
Du kan finde en liste med øvelsesmateriale til TestDaF på vores TestDaF-hjemmeside. Materialet kan også fås hos boghandlere.