Tysk fra 5. klasse

Tysk fra 5. klasse – Når begyndelsen er god, er alting godt!

Tysk fra 5. klasse kan godt være en udfordring, også selvom det ikke er noget nyt fænomen. Der findes faktisk allerede en del erfaringer, spændende undervisningsmaterialer og afprøvede metoder til, hvordan man kan formidle tysk sprog og kultur på en alderssvarende måde til de yngre elever i 5. klasse.

Hvert år bliver afholdt en konference med fokus på tidlig sprogindlæring. Emnerne og materialerne af foredragsholder findes her:

Workshop udarbejdet af Karin Kühnel, Goethe-Institut-Dänemark, København

At lave en mappe om sig selv på et fremmedsprog styrker ikke kun elevernes indlæringsproces, men giver dem også mulighed for at udvikle effektive indlæringsstrategier.

Workshoppen viser, hvordan man laver mapper og anvender dem hensigtsmæssigt i begynderundervisningen.
 
Foredrag ved prof. dr. Matthias Ballod, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/ Saale (eu | phorie – Institut für Bildung & Demokratie)

„Hvordan kan man vække elevernes begejstring for et helt nyt sprog?“ Dette didaktisk-metodiske kernespørgsmål vil foredraget gøre rede for. Der er allerede forsket en del i motivation, dog ikke hvad angår indlæringen af et fremmedsprog (særligt ikke på begynderniveau). På denne baggrund vil vi med udgangspunkt i grundliggende overvejelser vise, hvordan man kan tilrettelægge en motiverende undervisning for såvel lærere som elever.

Foredraget kommer med mange praktiske eksempler på, hvornår, hvor og hvordan tyskundervisningen kan gøres spændende, tankevækkende og lærerig for eleverne.
 

Workshop udarbejdet af Mark Wilkinson, Universität Leipzig, Leipzig (eu | phorie – Institut für Bildung & Demokratie)

At arbejde med sange i fremmedsprogsundervisningen gør det ikke bare sjovt at lære sprog, men styrker også vigtige fonetiske kompetencer og øger elevernes opmærksomhed for sprogrytme, sætningsmelodi og talehastighed.

Ved hjælp af talrige eksempler vil vi vise, hvordan man kan gøre undervisningen langt mere spændende end ved det traditionelle ordforrådsarbejde.
 
Workshop udarbejdet af Willi Völker, Hueber Verlag, Hamburg

Ordforrådsfejl er ofte mere meningsforstyrrende for kommunikationen end f.eks. grammatiske fejl. Derfor bør man lige fra starten arbejde systematisk med elevernes ordforråd. Hvordan kan lærere og elever effektivt opbygge, styrke og uddybe ordforrådet?

Med udvalgte eksempler fra lærebogen „Beste Freunde“ vil vi gennemgå forskellige teorier omkring indlæring af ordforråd.
 
Referentin: Eleonora Duarte, Sproglærerforeningen (Deutsch), Kopenhagen

Es war einmal … So beginnt auch das Grimm’sche Märchen „Der süße Brei“. An diesem Beispiel wird in diesem Workshop das Erzählen mit dem Japanischen Papiertheater erarbeitet, durchgeführt und reflektiert.
 
Foredrag ved dr. Dorothé Salomo, Goethe-Institut München

Mange lærere betragter de unge elever som en ret svær målgruppe, fordi de nogle gange kan virke uinteresserede og passive. De har mere travlt med andre ting end med at lære noget. De ”glemmer” deres lektier og bliver nemt distraheret i undervisningen. Men hvorfor er det sådan?

Ønsker du svar på spørgsmålet? Så kig her:
Goethe.de: Jugendliche lernen anders Deutsch
Foredrag ved Brigitte Schwitalle, Ausbilderin für ganzheitliches Lernen, Köln

Hvad er suggestopædi? Det er en indlæringsmetode, hvor man bruger alle sanser. Med vores undervisningsmateriale får du en introduktion til, hvordan du kan aktivere dine elever ved hjælp af multisensoriske øvelser. Øvelserne træner elevernes ordforråd og genopfrisker deres forhåndsviden.
 
Workshop udarbejdet af Mads Albertsen, musikpædagog, København

Det kan både være inspirerende og motiverende at inddrage musik i undervisningen. Sang og bevægelse gør sprogundervisningen levende og glad. Her finder du vejledning og tips til, hvordan man kan arbejde med musik i begynderundervisningen. Alle kompositioner, der er en blanding af melodier og beats fra forskellige stilretninger, er komponeret af Mads Albertsen og kan downloades gratis. 
  Til illustration er der to tekster med lydeksempler til melodien 'Alles klar'.

Download musikfiler og beats

På forholdsvis kort tid kan man lave et spændende samfundsfagligt projekt om tysk jul, der både kan få eleverne til at deltage aktivt i undervisningen og give dem lyst til at lære mere.

Her finder du en undervisningsvejledning og mange praktiske tips:
Advent, Advent- ein Lichtlein brennt. 
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 4, 
Dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. 
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, 
Hast du Weihnachten verpennt.


For dig, kære lærere, er der tre små jule aktiviteter!