Teaterprojekt for elever

Teaterprojekt: Baustelle Europa die Schülerinnen als Touristen © Frieder Aurin

Europa i forandring

30 år efter Murens fald beskæftigede 34 unge fra Danmark, Finland, Irland, Norge, Skotland, Sverige samt Berlin og Brandenburg sig med deres kontinent – et Europa i forandring – i en teaterproduktion. Efter at have lært hinanden at kende og forberedt sig via en app udarbejdede de med intense prøver i november 2019 i Berlin et stykke for Berlins ungdom.Hvad er Europa?
Vi er præget af en fælles kultur på tværs af grænserne og er forbundet med hinanden. Navnet ”Europa” stammer fra det græske Eurōpē: hende [kvinden] med det brede udsyn”. Det kommer vel an på perspektivet, hvordan vi ser Europa, og hvordan Europa ser os. Men er det overhovedet muligt at se med mure? Hvor er det brede udsyn? I dag opstår der nye mure i hovederne, og det får os til at stille spørgsmålet, hvad skal der ske med Europa? Dette spørgsmål er nutidens unge meget optaget af.

Hvad vil det sige at være europæer?
Betyder det noget for mig at være europæer? Hvilke mure spiller en rolle i mit liv? Hvordan håndterer jeg det? Hvordan ser min fremtid ud? I forbindelse med arbejdet med Europa stiller de unge spørgsmål i forhold til den europæiske identitet og kulturelle strømninger; både dem, der binder os sammen, og dem, der ikke kan indordnes med et tilhørsforhold.

Unge fra syv lande lavede teater
Nutidens unge har meget til fælles: ungdomskultur, sociale medier, skole og fremtidsplaner. Teaterprojektet knyttede fællestrækkene sammen og opfordrede de unge til at beskæftige sig med deres fremtid i Europa. Efter at de unge var kommet i kontakt med hinanden via de sociale medier, begyndte de fælles forberedelser. Alt, hvad de bidrog med til projektet, var relevant, da de ikke kun skabte kontakt til hinanden, men også til selve temaet.

Refleksioner, prøver og opførelse på tysk
Fra den 11.-17. november 2019 mødtes de unge fra syv lande til intensive prøver i Berlin. I de fire workshopgrupper dokumentarteater/skuespil, sang/musik, kostumer/scenografi og video/film udarbejdede de deres teaterstykke og opførte det i fællesskab for offentligheden og unge mennesker i Berlin. Derved lærte de at bruge tysk på en ny måde og belyste samtidig vigtige spørgsmål, som også vedrører deres eget liv.
 
Således nærmede de sig mere og mere deres egne livsomstændigheder og de udfordringer, som de står over for i fremtidens Europa.

Teaterstykket "Europa i forandring"
 


Tekstversion (PDF, 218 kB)


Didaktisering

Da dette emne også kan være interessant for dine elever i tyskundervisningen, stiller vi her didaktisk materiale til rådighed for undervisning eller projekter. Materialet er blevet udarbejdet på baggrund af teaterstykket og kan bruges fra niveau A2+:

1. del: Europa i forandring
 
Opgaver (PDF, 488 kB)
 
Lærervejledning (PDF, 488 kB)

Ordliste (PDF, 176 kB)

2. del: Europas udfordringer

Begrænsningerne, der fulgte i kølvandet på udbredelsen af coronavirus, fik skoleeleverne også at mærke. Disse begrænsninger er kun nogle af de mange udfordringer, som verden og Europa står over for i dag.
 
Jeres tyskelever kan udveksle deres personlige oplevelser og tanker til emner som begrænset rejsefrihed, solidaritet eller digital hjemmeundervisning og sammen overveje, hvilke muligheder der kommer ud af krisen i et andet arbejdsark.
 
En telefonsamtale:
Audio wird geladen

 

Vi ønsker dig og dine tyskelever rigtig god fornøjelse med arbejdet med Europa og det tyske sprog!

Making of