Konference Kunstig intelligens og sprog

Kunstig intelligens Foto: Pixabay

To, 18.03.2021

Københavns Universitet

Karen Blixensvej 8
24.2.07 (Bygning 24)
2300 København S

Symposium for lærere


Kunstig intelligens - En mulighed eller en forbandelse?

Feltet "Kunstig Intelligens" er stort, påvirker stadig flere områder af vores liv og er næsten uigennemskueligt for lægfolk.
Denne konference handler om, hvordan algoritmer allerede nu bestemmer over vores liv, hvordan vi specielt på sprogområdet kan bruge dem og hvilke muligheder, men også risici, det medfører. 
 
Sætter automatiske oversættelsesprogrammer, virtuelle personlige assistenter og andre hjælpemidler principielt spørgsmålstegn ved nødvendigheden om sproglære?  
 
Hvordan ændrer deres konstant stigende kvalitet sprogtilegnelsen uden for og inde i klasseværelset?
Hvilke muligheder tilbyder "virtual reality" i denne sammenhæng?
Hvilken rolle kommer sproglærerne til at spille nu og i fremtiden?
 
Dette er kun nogle af de spørgsmål, vi vil diskutere og reflektere over i forbindelse med sproglære og -formidling.
 
Nærmere information følger.

Tilbage