Workshop til lærer Seminar „Sprache in Bewegung“

To, 05.11.2020

Marie Kruses Skole

Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum

Videreuddannelse: Sprog i bevægelse

Den moderne hjerneforskning viser kompleksiteten af de menneskelige processer, der foregår i hjernen. Ifølge forskningen er det ikke til at komme uden om at sætte sproget i bevægelse. Der findes endda studier, der viser, at hjernen har den største ydeevne ved en puls på 100. Det betyder dog ikke, at tyskundervisningen skal flyttes til gymnastiksalen, for der er endnu et interessant faktum: Pulsen skal svinge mellem at stige og falde – det vil sige, at man også kan nøjes med mindre, pladsbesparende bevægelsesøer for at opnå en bæredygtig og stemningsfuld undervisning.
På dette seminar lærer du om effektive bevægelsesserier, som er gode at kombinere med indlæringen af sprog, og som egner sig til at løsne op, udvikle hukommelsen og blive gentaget. Samtidig tilbydes du en omfattende baggrundsviden om emnet læring i bevægelse. Glæd dig til et energifyldt, praksisorienteret og informativt seminar.


Foredragsholder:

Claudia Böschel © Claudia Böschel Claudia Böschel (M.A.) er uafhængig foredragsholder og forfatter inden for områderne tysk som andet- og fremmedsprog samt sport. Hun beskæftiger sig både med undervisning samt uddannelse og videreuddannelse af undervisere, og hun har en stor passion for didaktik og nye metoder og materialer. Hun har udviklet programmer som f.eks. ”Sprog i bevægelse”. Via sit arbejde inden for alzheimerforskning har hun beskæftiget sig intensivt med processerne i den menneskelige hjerne.  
Du kan få mere at vide om hende på www.claudia-boeschel.de

Videreuddannelsestilbuddet er gratis, foregår på tysk og henvender sig til tyskundervisere på alle undervisningsinstitutioner. Du bedes tilmelde dig ved at bestille en gratis billet på Billetto. Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

På grund af den aktuelle COVID-19 situation gennemføres workshoppen  online i stedet for at mødes fysisk.
 

Tilbage