Workshop til lærer Workshop til lærer: „ Fonetiske metoder“ - kreative og effektive

Ti, 03.11.2020

Middelfart Gymnasium og HF

Østre Hougvej 97
5500 Middelfart

I sprogundervisningen bliver fonetik ofte behandlet som det forsømte barn. Mange tyskundervisere er bevidste om betydningen af en god udtale og en korrekt intonation hos deres elever, men det er ofte sværere, end man tror, at implementere fonetikken i undervisningen. Lærebøgerne er ikke altid en hjælp i forbindelse med formidlingen. For det meste indeholder de en lille fonetikopgave – nævnt som en sidebemærkning eller uafhængig af alt andet. Men fonetik er en del af det almindelige sprogarbejde, teksterne og samtalerne.
Det kræver ingen stor indsats og kun en smule baggrundsviden at implementere intonation og artikulation på en god måde i fremmedsprogsundervisningen.
Dette er en del af vores workshop sammen med kropslige metoder, generelle taleøvelser og sjove lege.
Udvekslingen med andre tyskundervisere giver os desuden en masse viden om og forklaringsværktøjer til brug i forbindelse med artikulation.


Foredragsholder:

Claudia Böschel © Claudia Böschel Claudia Böschel (M.A.) er uafhængig foredragsholder og forfatter inden for områderne tysk som andet- og fremmedsprog samt sport. Hun beskæftiger sig både med undervisning samt uddannelse og videreuddannelse af undervisere, og hun har en stor passion for didaktik og nye metoder og materialer. Hun har udviklet programmer som f.eks. ”Sprog i bevægelse”. Via sit arbejde inden for alzheimerforskning har hun beskæftiget sig intensivt med processerne i den menneskelige hjerne.  
Du kan få mere at vide om hende på www.claudia-boeschel.de 

Videreuddannelsestilbuddet er gratis, foregår på tysk og henvender sig til tyskundervisere på alle undervisningsinstitutioner. Du bedes tilmelde dig ved at bestille en billet på Billetto. Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

På grund af den aktuelle COVID-19 situation gennemføres to workshops for lærere online i stedet for at mødes fysisk.

Tilbage