Reklamemateriale

Markedsføring af tysk som fremmedsprog

Den bedste reklame for tysk er

  • undervisning, som giver eleverne succesoplevelser
  • at fremme det at være flersproget
Dette er to af de vigtigste ledetråde, som er med til at bestemme Goethe–Instituttets aktiviteter til fremme af det tyske sprog.

Hvis du vil gøre reklame for tysk på din skole, kan vi tilbyde følgende materialer:

Vi har udviklet en reklamebrochure i hvilken tysk præsenteres både i verden, i Europa og først og fremmest i Danmark. 
Betydningen af tysk i erhvervslivet, i turismen og i kulturlivet drøftes, ligesom tysk i det danske uddannelsessystem. Brochuren findes på dansk og på tysk. 
Den er rettet mod lærere, elever, forældre, skoleinspektører, politikere på uddannelsesområdet og andre interesserede.
I dette lille hæfte har vi samlet uddannelses- og studiemuligheder, der har tysk som en del af uddannelsen.
Hæftet er udgivet på dansk og rettet mod elever, tysklærere samt studievejledere. 
Denne lille sprogguide er først og fremmest rettet mod folk i Danmark, 
som erhvervsmæssigt bruger tysk.