Samtalerække Europa. Manifest! #2

Europa Manifest © Europa Manifest

Fr, 27.10.2017

Københavns Hovedbibliotek

Krystalgade 15
1172 København K

Europa står i en brydningstid. Både i Danmark, i Europa og på verdenspolitisk plan varsler fænomener som Brexit, valget af Trump og højreorienterede bevægelsers fremgang i bl.a. Grækenland, Frankrig og Holland en stigende nationalisme. Disse tendenser sigter mod lukkede grænser og bekræftelse af national identitet snarere end mod konsolidering af tværnationale fællesskaber. Alle disse udviklinger påvirker Europa – ikke bare som et kontinent i et verdenspolitisk spil, men også som filosofisk og politisk idé.
 
Forestillingen om et samlet Europa er i det hele taget en ideologisk position, der er rundet af mange forskellige politiske, kulturelle og filosofiske strømninger, og ved nærmere eftersyn viser det sig, at ideen om Europa rummer mange interne modsætninger.
 
Samtalerækken ‘Europa - Manifest!’ ønsker at etablere en visionær og åben samtale om Europa som filosofisk idé i et fremtidsrettet perspektiv og formulere alternative politiske ideer om f.eks. fællesskab, national identitet og forholdet mellem land og by. I et samfund præget af ideologisk polarisering vil vi skabe grobund for dialog frem for debat.
 
Rækken består af tre aftner, hvor indbudte europæiske tænkere, to per aften, hver især skal levere en visionær tale eller et manifest. Manifesterne danner herefter ramme for en samtale om Europa.

Europa. Manifest #2

Jenny Maria Nilsson Jenny Maria Nilsson Jenny Maria Nilsson er en svensk journalist og forfatter. Hun er kritiker og kronikør på HD-Sydsvenskan og Svenska Dagbladet og skriver om skole og sammenhold, kunst og fotografi, feminisme og filosofi. I 2014 modtog hun Gerard Bonniers essaypris for sin essaysamling Varken offer eller bödel, som hun skrev ud fra Albert Camus’ dagbogsoptegnelser. Hendes seneste bog Time, light, love udkom i september 2017 og berører en serie fotografiske portrætter som just nu vises på Landskrona Museum.


Wolfram Bernhardt Wolfram Bernhardt Wolfram Bernhardt er økonom og medstifter af det tyske filosofiske tidsskrift Agora42, der sætter fokus på økonomi og filosofi. Derudover har han skrevet for Huffington Post. I 2012 stillede han op som overborgmester i Stuttgart og grundlagde vælgerinitativet ”Die Stadtisten”.

Københavns Hovedbibliotek er hovedarrangør, og projektet afvikles i samarbejde med ATLAS Magasin, Goethe-Institut Dänemark og Institut Français. Manifesterne vil i forbindelse med samtalen blive udgivet i ATLAS Magasin, og efter samtalerækkens ende vil de blive udgivet samlet i en antologi.
 

Tilbage