D-A-CH minu lähiümbruses

D-A-CH minu lähiümbruses Foto: Andreas M. Reili, Artur Leppik

Konkurss

Tallinna Ülikool korraldas koostöös Goethe Instituudiga Eestis, Saksamaa Välismaise Koolihariduse Keskuse, Saksa ja Austria saatkonna ning Saksa-Balti Ühinguga (Deutsch-Baltische Gesellschaft) õpilaskonkurssi „DACH minu lähiümbruses“. Ülesanne kõlas nii: „Palume õpilastel pildistada oma koolis ja linnas leiduvaid saksakeelseid tekste ning Saksamaa, Austria ja Šveitsiga seotud sümboolikat, pildid rühmitada ja neid saksa keeles kommenteerida.“

Projekti põhiidee oli vaadata koos õpilastega, kuidas on saksa keel, Saksa ajalugu (mälestuspaigad) ja saksakeelsed maad õpilaste lähiümbruses esindatud ning mis kuulub õpilaste arvates DACH-i (= Saksamaa, Austria, Šveits) alla.
 

Selliste objektide ja tekstide otsimine aitab õpilastel oma keelelist ja mittekeelelist keskkonda täpsemini ja tähelepanelikumalt tajuda ning seda analüüsida ja süstematiseerida. Kõigis ühiskondades kasutatakse avalikus ruumis märke ja sümboleid, millega kuulutatakse see ruum enda omaks. Seega kaasneb teistest kultuuriruumidest pärit sümbolitega alati rivaalitsemine. Märkidega tegelemine annab võimaluse vaadata tuttavat keskkonda uues valguses, märkide tähendused ja omavaheline seos omandavad uue mõtte.
 
Esitati 31 tööd. Töödes esitleti 6 kuni 57 pilti, keskmine piltide arv oli 23. Kõige rohkem pildistati toiduaineid ja teisi Saksa tooteid, nagu kosmeetika ja autod. Järgmise rühma moodustasid raamatud, CD- ja DVD-plaadid. Kolmandik töödest sisaldasid fotosid hoonetest ja mälestusmärkidest, mis on seotud baltisaksa ajaloo või okupatsiooniajalooga. Tihtipeale domineeris teemakäsitluses laste vaatevinkel, mis selgitab maiustuste suurt esindatust piltidel.

Projekt näitas, et avalikus ruumis olevate tekstide ja sümbolite uurimine aitab lastel mõista, et saksa keel, saksakeelsed maad ja baltisaksa ajalugu on laste jaoks tuttavas keskkonnas rohkem esindatud, kui nad arvavad.
 
Projekti positiivse mõjuna võib esile tõsta seda, et
  • see aitab omaenda ajalugu paremini teadvustada;
  • jälgimise ja dokumenteerimise teel omandatud uued teadmised täiendavad ja kinnistavad olemasolevat infot saksakeelsete maade kultuuri, ajaloo ja majanduse kohta;
  • projekt edendab aineülest õppimist, sest omavahel on seotud võõrkeel, ühiskonnaõpetus ja ajalugu (aga ka kunstiõpetus)

Kirjandus
Linguistic Landscapes and Spot German an der Schnittstelle von Sprachwissenschaft und Deutschdidaktik (väljaandjad Heiko F. Marten ja Maris Saagpakk). – München: Iudicium, 2017.
 
 

Esitlused

Rakvere Reaalgümnaasium, 6.b klass
Autorid: Kaisa Vahula, Anni Isakar, Riin Oolma, Anett Liister
Juhendaja: Piret Steinberg

Vaata videot

Tartu Katoliku Hariduskeskus, 8.a klass
Autorid: Eliise Uibo, Katariina Uibo ja Marta Margareeta Bender
Juhendaja: Maive Meister
 

 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 10. klass
Autorid: Saara Suurkivi, Adriana Mukk, Hanna Liivat, Merle Vetemäe, Marian Klaus  
Juhendaja: Taimi Oidjärv

Vaata videot

Viljandi Gümnaasium, 12. klass
Autorid: Andreas M. Reili, Artur Leppik
Juhendaja: Hiie Allvee
 

 
Saaremaa Ühisgümnaasium, 12.a/12.b/12.c klass
Autorid: Delis Pärnoja, Helina Magus, Jakob Trei, Ketlin Mäeorg, Peeter Benjamin Anvelt
Juhendajad: Elis Nõu ja Erle Pulk.
 
Rakvere Reaalgümnaasium, 6. klass
Autorid: Ronja Lydia Vehmanen, Kristel Liivaste, Nova Aleksandra Randen
Juhendaja: Piret Steinberg 

Vaata videot
Rakvere Gümnaasium, 6. klass                          
Juhendaja: Maie Põdramägi
Grupp 1: Kaireen Penek, Alex Mihhailov,Hanna-Liisa Laurits, Karmen Videvik, Melina-Liisa Pamberg   
Grupp 2: Kaidrit Singh, Scarlett- Eliis Tammiste, Riin Aasna,Markus Merimaa
Grupp 3: Rain Vene, Magnus Luming

Kõik esitlused:
 
Rakvere Gümnaasium, 7. klass
Juhendaja: Maie Põdramägi
1.grupp: Carolyn Pugri, Doris Toomingas, Anete Erras
2.grupp: Kris Sipolainen und Markus Jõgi
3.grupp: Diana Shalyt, Ragne Rohumets
4.grupp: Maia Länik, Diana Raid

Kadrioru Saksa Gümnaasium, 7.c klass
Autorid: Mihkel-Marcus Lokotar, Renet Puusepp
Juhendaja: Ülle Urm
 
Tartu Katoliku Hariduskeskus, 7. klass
Autorid: Magda Grete Kibuspuu, Liisa Matilda Palgi, Mihkel Roosma, Artur Jonatan Saumets, Jakob Veske             
Juhendaja: Maive Meister
 
Rakvere Reaalgümnaasium, 7.klass
Autorid: Madli Ruuto,  Aston Randen             
Juhendaja: Piret Steinberg

Kõik esitlused:
 

 
Rakvere Gümnaasium, 8. klass
Juhendaja: Maie Põdramägi
1.grupp: Brent Janno, Markus Ljaš, Henri Kimsen, Kristi-Liis Orupõld,Roger Laiõun
2.grupp: Artur Pavlov, Kevin Kihuoja , Hans Erik Leesik, Risto Ristmets

Kadrina Keskkool, 8.b klass
Autorid: Kirke Rindberg, Getter Volter, Pauline Lotta Viise, Merily Anni ja Anette Karolin Kaasik
Juhendaja: Maie Põdramägi

Kõik esitlused:
 


Rakvere Reaalgümnaasium, 8. klass
Autorid: Rasmus Remiküll, Erik Aart, Oliver Pere, Markus Mikenberg        
Juhendaja: Piret Steinberg

Vaata esitlust

 
Kadrina Keskkool, 9. klass
Juhendaja: Maie Põdramägi
1.grupp: Aavo Mumm, Ragnar Rooba, Anvar Tipner
2.grupp: Anet Sirvel, Brittany Korkma, Sigrit Umerov, Kadi Rindberg
3.grupp: Laura Pruul, Kirke Jäerma, Minna Lilleoja, Karina Terts, Laura-Liis Pärtel, Eleri-Lea Elven

Kõik esitlused:
 
Rakvere Gümnaasium, 10. klass
Autorid: Albert Annimäe, Tõnis Vipper, Dmitri Savtsov, Sander Pritsik, Oliver Robin Alt
Juhendaja: Maie Põdramägi            
 
Rakvere Gümnaasium, 11. klass
Autorid: Delia Lukk, Katariina Parkja, Elisabeth Tiffany Lepik, Suzanne-Liis Sädeme
Juhendaja: Maie Põdramägi
 
Rakvere Gümnaasium, 12. klass
Autorid: Martin Lein, Eliis Penek, Henrik Lindre, Kristel Adli, Ingrid Räästas        
Juhendaja: Maie Põdramägi
 
Rapla Vesiroosi Gümnaasium, 12. klass
Autorid: Liis Tepner, Triin Tepner, Anna Lisett Hansen, Alexandra Lehtmets    
Juhendaja: Grete Elbrecht

Kõik esitlused:
 

 
Toila Gümnaasium, 12. klass
Autor: Rait Mattias Salvan

Vaata videot