Lisainformatsioon
2018

Tagasi Goethe-Zertifikat B2

Eksamit Goethe-Zertifikat B2 on edasi arendatud. Senist vanas formaadis eksamit Goethe-Zertifikat B2 on kogu maailmas võimalik sooritada kuni 31.12.2018, mõnedes eksamikeskustes kuni 31.07.2019. Täpsema info saamiseks pöörduge palun Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi poole.

Eksam osade kaupa

Eksam Goethe-Zertifikat B2 koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast (suuline paaris- või individuaaleksam)
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loete erinevaid tekste nagu kuulutused, kataloogitekstid, populaarteaduslikud tekstid, kommentaarid, retsensioonid ja aruanded ning lahendate nende kohta ülesanded. Täidate lüngad kirjalikus tekstis puuduvate sõnadega.

Kestus: 80 minutit

Kirjutamine

Väljendate kirjalikult arvamust ajaleheartikli või lühikese artikli kohta Internetis ning korrigeerite kirja.

Kestus: 80 minutit

Kuulamine

Kuulate vestlusi ja telefonikõnesid, korrigeerite või täiendate kuuldu põhjal ning sobitate väljaütlemised kõnelejatega. Lisaks kuulate intervjuud aktuaalsel ühiskondlikul teemal ning lahendate selle kohta ülesanded.

Kestus: umbes 30 minutit

Rääkimine

Eksami esimeses osas avaldate arvamust ühe lühiteksti kohta. Seejärel arutlete vestluspartneriga, et jõuda ühiselt otsusele või leida lahendus.

Kestus: 10 kuni 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat B2 on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat B2 on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat B2 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) keeleoskustasemel (B2).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 600 kuni 800 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.