kombineeritud täienduskoolitus DLL - Deutsch lehren lernen

Saksa keele õpe noortele Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

R, 06.09.2019 -
R, 06.12.2019

Moodul 10: saksa keele õpe noortele

06.09. – 06.12.2019
Seminari läbiviijad: Margarita Repečkienė, Ala Vysockaja (Vilniusest)


Jätkuna GI uue koolitussarja Deutsch Lehren Lernen (DLL) kuue baasmooduli ja täiendavate kursuste 8. ja 16. mooduli edukale läbiviimisele pakuvad Tallinna, Vilniuse ja Riia Goethe Instituudid saksa keele õpetajatele uuesti 10. moodulit.

Noored õpivad teistmoodi kui lapsed või täiskasvanud. Erinevad muutused, mida nooruk sel eluetapil kogeb, mõjutavad tema õpikäitumist ning tulevad kaasa ka saksa keele tundi. Osa neist teevad tunni läbiviimise õpetaja jaoks keerulisemaks, samas on võimalik neid oskuslikult tunni huvides ära kasutada.

Moodul 10 käsitleb noorte keeleõppe temaatikat: Millised on viimase aja teaduslike uurimuste tulemused? Kuidas toimub nooruki kognitiivne, füüsiline, sotsiaalne ja keeleline areng ja mida tähendab see keeleõppe jaoks. Millist rolli mängib õpimotivatsioon ja milline on nooruki pilgu läbi hea saksa keele õpetaja.

DLL on kombineeritud täienduskoolitus, mis koosneb kontaktseminaridest ja online-kursusest. DLL moodul 10 on mõeldud õpetajatele, kes õpetavad saksa keelt 10–18-aastastele noortele, samuti neile, kes seda edaspidi teha soovivad.

Osalemine on tasuta.Reisikulud Riiga ja majutuskulud Riias katab Goethe Instituut.

Osalejate arv on piiratud.

Registreerumistähtaeg: 29.08.2019

Ankeet

Osalemistingimused:
  • Saksa keele oskus (B2)
  • Osalemine mõlemal kontaktseminaril Riias
  • 12-nädalane iseseisva töö faas
  • Võimalus vaatlusprojekti läbiviimiseks koolis

Täienduskoolituse kestvus ja ajaline raamistik:

2 kontaktseminari Riias, Online-kursus (12 nädalat), kokku ca 100 tundi.
Moodul 10  
Sissejuhatav online-faas 06. – 12.09.2019
1. kontaktseminar Riias  R, 13.09.2019 – L, 14.09.2019
online-kursus (10 nädalat) 16.09. – 24.11.2019
Praktiline projekti läbiviimine 25.11. – 05.12.2019
2. kontaktseminar Riias R, 06.12.2019

 

Tagasi