Interaktiivne live online seminar Deutsch für Kinder aus der Praxis für die Praxis: Aufbau/Auffrischung

. Foto: Loredana LaRocca

R, 27.08.2021

10:00 - 17:30

Hestia Hotel Europa

Koolitaja: Bernadett Veress

Interaktiivsetes live online seminarides tutvume põnevate Goethe Instituudi materjalidega lastele suunatud keeleõppes, arutleme varase võõrkeeleõppe põhiprintsiipide üle, kogeme, vaatleme ja analüüsime lühikesi õpisituatsioone.

Esitletavad ideed on mitmete õpigruppide peal praktikas läbi proovitud, nende toomine keeletundi toetab ja rikastab.

Interaktiivne live online seminar loob keskkonna, annab võimaluse ning metoodika, et saada vastused nii oma küsimustele kui ka võrrelda neid kolleegide omadega. Olulisel kohal on Teie kui osalejate aktiivne kaasalöömine, valmidus ning avatus erinevateks tööviisideks kui ka vaadeteks. Kesksel kohal on alati küsimus, kuidas Teil õnnestub seminaril kogetut oma edasises töös ning reaalses õppesituatsioonis tulemuslikult kasutada.

NB! Soovitame osaleda mõlemal seminaripäeval. Varase võõrkeeleõppe valdkonnas pikajalist kogemust omavad kolleegid võivad loomulikult osaleda ka ainult jätkuseminaril, et oma teadmisi värskendada.

 


Registreerumisankeet
Kontakt: helen.aedla@goethe.de
 

Bernadett Veress on praktik, saksa keele õpetaja ja germanist, kel on pikaajaline õpetamiskogemus nii laste, noorte kui ka täiskasvanute keeleõppe valdkonnas.

Juba üle 20 aasta teeb ta õpetajakoolituses aktiivselt koostööd nii Goethe Instituudi kui ka teiste hariduse vallas tegutsevate institutsioonidega, juhatades seminare ja (Live-Online) töötubasid saksa keele õppe metoodika-didaktika teemadel ( DaF, FüDaF, (soft)-CLIL) erinevates riikides ja erinevate kooliastmete õpetajatele.

Lisaks juhib ta sageli interaktiivseid (Live-Online)-õpilasüritusi, kavandab erinevaid projekte ning suvelaagreid koostöös õpilastega ja õpilastele. Aktiivselt lööb ta kaasa ka õpetajameeskondadele ning juhtimistasandile suunatud mentorlusprogrammides. Varase võõrkeeleõppe eksperdina on Bernadett Veress erinevate materjalide sisulooja ning paljude Goethe Instituudi materjalide kaasautor.

Tagasi