Nürnbergi soovitused varajaseks võõrkeeleõppeks

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

1996. aastal Goethe Instituudi kirjastuses ilmunud Nürnbergi soovitused varajaseks võõrkeeleõppeks on loodud 22 erinevast riigist pärinevate ekspertide koostöös. Selle eesmärgiks on luua varajasele võõrkeeleõppele õppekava alusdokument.

Täna, rohkem kui kümme aastat hiljem, ei ole Nürnbergi soovitused põhiosas oma kehtivust kaotanud. Sellegipoolest mõjutavad varajast võõrkeeleõpet ühiskondlik-poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused ning tehnoloogia areng ja sellega seotud laste mitmekesine meediakogemus ning -ootused. Ka õpipsühholoogia käsitlused lapse õpikäitumisest on muutunud võõrkeele õppimise esimestele aastatele üha olulisemaks.

Käesolev uuendatud versioon Nürnbergi soovitustest varajaseks võõrkeeleõppeks kirjeldab varajase võõrkeeleõppe kompleksseid eeltingimusi kaasaegsest vaatevinklist, näidates nelja- kuni kümneaastase õppiva lapse võimeid ja vajadusi. Seejuures ei vaadelda varajast algust mitte teatud haridussüsteemi ega ka intsitutsiooni vaatenurgast, vaid võimalikult üldisest perspektiivist.

Antud väljaanne on mõeldud kõigile, kes tegelevad varajase võõrkeeleõppega: antud valdkonnas otsustusõigust omajatele, koolijuhtidele, koolitajatele, praegustele ja tulevastele kooli- ja lasteaiaõpetajatele ning tudengitele. Ent see hõlmab ka lapsevanemaid ja teisi inimesi lapse lähikonnast, kes osalevad lapse haridusprotsessis pigem kaudselt, kuid mõjutavad oluliselt tema arengut.