Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa Foto (Ausschnitt): Goethe-Institut/Tomas Terekas


Demokraatia toimimiseks on vaja kodanikke, kes esitavad kriitilisi küsimusi, avaldavad oma arvamust, oskavad teisi kuulata ja teiste arvamusega õiglaselt ning asjakohaselt ümber käia.  Just need olulised oskused saavad noored eluks kaasa, osaledes Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa noortele mõeldud saksakeelsel väitlusvõistlusel „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“.
 

Projektist
Projekt edendab noorte oskust esindada pädevalt ja veenvalt oma vaateid ja seisukohti saksa keeles kui võõrkeeles. Projekt edendab väitlusoskust kui demokraatliku vaidluse vahendit ning soodustab Euroopas aktiivset mitmekeelsust. Konkursil väideldakse saksa keeles teemadel, mis puudutavad igapäevast koolielu, põhi- ja inimõigusi, ajalugu ja Euroopat.
 
Koolitus ja konkurss
Enne võistlust toimub mitmekuuline harjutusfaas, kus õpilased valmistuvad väitluseks kindla õppekava alusel ning käsitlevad sisuliselt erinevaid olulisi teemasid. Sellele järgneva võistlusfaasi käigus selgitatakse välja koolide parimad, seejärel poolfinalistid ja üleriigilistesse finaalidesse pääsejad. Iga riigi esimese ja teise koha omanikud jõuavad rahvusvahelisse finaali, mis toimub igal sügisel ühes projektis osalevas riigis.
 
Õpilastele
Praegu võtab väitluskonkursist osa 3500 õpilast rohkem kui 200 koolist Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Valgevenes, Venemaal, Sloveenias, Slovakkias, Tšehhis, Ukrainas, Horvaatias, Rumeenias, Ungaris, Valgevenes ja Bulgaarias. Osaleda saavad õpilased alates 10. klassist ja nende juhendajad.
 
Partnerid

Väitlusvõistlus „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ on Goethe Instituudi, mittetulundusliku Hertie Fondi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse projekt Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopas.