Jugend debattiert international

JDI IF 2019 Foto: János Szita

XIII. Rahvusvahelise finaali võitja on selgunud

Michail Krumov Bulgaariast on väitlusvõistluse „Jugend debattiert international“ XIII. rahvusvahelise finaali võitja. Eestit esindanud Katrin-Lisa Laius Tallinna Saksa Gümnaasiumist sai auväärse teise koha.

Jugend debattiert international

Demokraatia toimimiseks on vaja kodanikke, kes esitavad kriitilisi küsimusi, avaldavad oma arvamust, oskavad teisi kuulata ja teiste arvamusega õiglaselt ning asjakohaselt ümber käia.  Just need olulised oskused saavad noored eluks kaasa, osaledes seni ainsal Kesk-ja Ida-Euroopa noortele mõeldud saksakeelsel väitlusvõistlusel „Jugend debattiert international“.

Projektist
„Jugend debattiert international“ edendab Kesk- ja Ida-Euroopa noorte oskust esindada pädevalt ja veenvalt oma vaateid ja seisukohti saksa keeles kui võõrkeeles. Projekt edendab väitlusoskust kui demokraatliku vaidluse vahendit ning soodustab Euroopas aktiivset mitmekeelsust. Konkursil väideldakse saksa keeles teemadel, mis puudutavad igapäevast koolielu, põhi- ja inimõigusi, ajalugu ja Euroopat.
 
Koolitus ja konkurss
Enne võistlust toimub mitmekuuline harjutusfaas, kus õpilased valmistuvad väitluseks kindla õppekava alusel ning käsitlevad sisuliselt erinevaid olulisi teemasid. Sellele järgneva võistlusfaasi käigus selgitatakse välja koolide parimad, seejärel poolfinalistid ja üleriigilistesse finaalidesse pääsejad. Iga riigi esimese ja teise koha omanikud jõuavad rahvusvahelisse finaali, mis toimub igal sügisel ühes projektis osalevast kümnest riigist.
 
Õpilastele
Praegu võtab väitluskonkursist „Jugend debattiert international“ osa 3000 õpilast 180 koolist Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Sloveenias, Slovakkias, Tšehhis, Ukrainas, Ungaris, Valgevenes ja Bulgaarias. Osaleda saavad õpilased alates 10. klassist ja nende juhendajad.
 
Partnerid

Väitlusvõistlus „Jugend debattiert international“ on Goethe Instituudi, fondi „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, mittetulundusliku Hertie Fondi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse projekt Kesk- ja Ida-Euroopas.