kombineeritud täienduskoolitus DLL - Deutsch lehren lernen

CLIL Foto: Margarita Repečkienė

L, 02.09.2017 -
R, 01.12.2017

16. moodul: keele omandamine kõigis ainetes

Registreerumistähtaeg: 25.08.2017
Seminari läbiviijad: Margarita Repečkienė, Ala Vysockaja (Vilniusest)


Jätkuna Goethe Instituudi koolitussarja Deutsch Lehren Lernen (DLL) kuue baasmooduli ja täiendava kursuse 8. ja 10. mooduli edukale läbiviimisele pakuvad Tallinna, Vilniuse ja Riia Goethe Instituudid õpetajatele järgmist moodulit. 16. moodul „Keele omandamine kõigis ainetes“ käsitleb keeleliste oskuste arendamist ainetundides.

16. moodul on mõeldud kõigi ainete õpetajatele olenemata kooli tüübist ning vastab põlevale küsimusele, kuidas saksa keele või mõne teise aine õpetajana lisaks ainesisule ka keelt vahendada.
 
Paljude videonäidetega reaalsetest koolitundidest ning põhjalike ettepanekutega harjutusteks ja ülesanneteks näidatakse, kuidas aine sisu ja keele vahendamine omavahel põimuvad ning üksteisest sõltuvad.

Lisainformatsioon 16. mooduli kohta
 
16. moodul „Keele omandamine kõigis ainetes“ sobib kõigile saksa keele ja teiste ainete õpetajatele, kellel on huvi saksakeelse aineõpetuse vastu.
 
Reisikulud Riiga ja majutuskulud Riias katab Goethe Instituut.

Osalemistingimused
  • Saksa keele oskus (B2)
  • Osalemine mõlemal kontaktseminaril Riias
  • 12-nädalane iseseisva töö faas
  • Võimalus praktilise (vaatlus)projekti läbiviimiseks koolis
Täienduskoolituse kestvus ja ajaline raamistik

2 kontaktseminari Riias, online-kursus (12 nädalat)
 
16. Moodul  
Sissejuhatav online-faas 02.–07.09.2017
1. kontaktseminar Riias  R, 08.09.2017
L, 09.09.2017
Online-kursus (10 nädalat) 11.09.–20.09.2017
Praktiline projekti läbiviimine 20.11.–30.09.201
2. kontaktseminar Riias R, 01.12.2017

 

Tagasi