Täienduskoolitusseminar Loodusteaduslike ainete ja saksa keele lõimingu võimalustest

CLIL Foto: Margarita Repečkienė

R, 11.05.2018

Tallinna Goethe Instituut

Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn

Referent: Merle Jung (Universität Tallinn)

Mida tähendavad lühendid CLIL ja MINT? Kuidas saab erinevaid aineid kõige paremini saksa keele õppega siduda? Milliseid loodusteaduslikke eksperimente on võimalik saksa keele tunnis läbi viia? Kust leida materjale ja ideid? Need küsimused on selle  täienduskoolitusseminari keskmes. Peale selle tutvustatakse ajakirja „Lingo“ uut kontseptsiooni ja arutatakse selle rakendusvõimalusi oma õppetöös.

Registreerumistähtaeg: 09.05.2018

Registreerumisankeet

Tagasi