Täienduskoolitusseminar Jugend debattiert international

Logo_JDI JDI

N, 08.11.2018 -
R, 09.11.2018

Tallinna Goethe Instituut

Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn

Baaskoolitus õpetajatele

08.11.2018: 9.00–16.45
09.11.2018: 9.00–13.00
Baaskoolitusele on ennekõike oodatud 10. ja 11. klasside õpetajad. Õpilased, kes soovivad projekti väitlusvõistluse formaadis osaleda, peaksid saksa keelt valdama vähemalt tasemel B1+. Sellele vaatamata tervitame baaskoolitusel ka kolleege, kes õpetavad nooremaid andekaid ja avatud õpilasi, kelle keeletase on hetkel veel madalam. Väitluse elemente on õppijat aktiveerivate harjutuste näol, neid osaliselt ka madalamale keeletasemele kohandades, võimalik edukalt integreerida tavapärasesse keeletundi. Kui tavaõppetöö ajalised raamid ei võimalda ka pühenduda kogu väitluse ettevalmistamisele ja läbiviimisele, siis aeg-ajalt üksikute väitluse elementide kasutamine keeletunnis on igal juhul mõttekas ja võimalik.

Baaskoolitusel tutvuvad õpetajad projektisisu kui keeletunni ainesega ning saavad läbiproovimise näol ka isikliku kogemuse. See loob head eeldused sisu rakendamiseks edasises õppetöös.

Baaskoolitusel osalemine ei eelda kooli osavõttu projekti väitlusvõistluse formaadist, mis 2018/19 õa stardib jaanuaris/veebruaris 2019.

Kõik kulud (transport, ööbimine ja toitlustus) katab Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus (ZfA).

Tagasi