Täienduskoolitusseminar Ainetunni kavandamine ja vaatlus

Fortbildung © Goethe-Institut/Herlinde Koelbl

N, 22.11.2018 -
R, 23.11.2018

Tallinna Goethe Instituut

Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn

Koolitussari „Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache“, moodul I

2018. aasta sügisel alustab Goethe-Instituut Eestis esimese mooduliga koolitussarjas „Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache“, mille sihtgrupiks on nii õpetajateed alustavad kui ka juba aktiivselt tegutsevad saksa keele õpetajad, samuti huvitatud teiste ainete õpetajad, kelle saksa keele oskuse tase on vähemalt B2.

NB! Organisatoorsetel põhjustel lükkub kursuse algus edasi. Koolitussari alustab esimese mooduliga novembri lõpus (eeldatavalt 22.-23.11.18, algselt teise mooduli tarbeks kavandatud ajal).

Pikaajalise tervikliku koolitusprogrammi raames toimuvad kahe aasta jooksul kokku kaheksa temaatilist moodulit, millest igaüks koosneb kahepäevasest kontaktseminarist (16 akad. tundi) ning iseseisvast kodutööst. Olulise osa koolitusest moodustavad ka tunnivaatlused ning -analüüsid, samuti pidev eneserefleksioon ning õpimapi (portfoolio) koostamine.

Koolitussari on tervik. Seega on lõpetamise tingimuseks, et osalejad läbivad terve programmi täismahus. Üksikute moodulite lõpus saavad osalejad vastava osalustõendi, kogu täiendkoolitusprogrammi läbinuna Eesti Goethe Instituudi sertfikaadi.

Koolitusprogrammis osalejate omaosalus on 30 eurot mooduli kohta (s.t. kogu koolituse omaosalus vastavalt 240 eurot).  Arve on võimalik tasuda kahes jaos, nelja mooduli osas korraga.

Registreerumistähtaeg: 02.11.2018

Lisainformatsioon ja registreerumisankeet
 

Tagasi