kombineeritud täienduskoolitus DLL - Deutsch lehren lernen

Bild_dll5 Margarita Repečkienė

R, 14.09.2018 -
R, 14.12.2018

5. moodul: Õppematerjalid ja meedia

Registreerumistähtaeg: 06.09.2018
Seminari läbiviijad: Margarita Repečkienė, Ala Vysockaja (Vilniusest)


Jätkuna Goethe Instituudi koolitussarja Deutsch Lehren Lernen (DLL) kuue baasmooduli ja täiendavate kursuste, 8., 10. ja 16. mooduli edukale läbiviimisele pakuvad Tallinna, Vilniuse ja Riia Goethe Instituudid Baltikumi saksa keele õpetajatele täiendkoolitusena veel kord 5. baasmoodulit „Õppematerjalid ja meedia“.

Õppematerjalid ja meedia, mille abil vahendatakse õpisisu, on õpiprotsessi lahutamatu osa. Materjalide ja meediavõimaluste mitmekesisus loob eeldused autentseteks suhtlussituatsioonideks, sarnaselt tavaelus ettetulevatega. On oluline, et õpetajad oskavad leida oma õpilaste jaoks sobivad õppematerjalid ja meediavahendid ning neid õpitunnis tõhusalt kasutada. Sama oluline oskus on lisamaterjalide kohandamine vastavalt õppetöö vajadustele.

Moodul 5: „Õppematerjalid ja meedia“ tõstatab järgmised küsimused:
  • Millised õppematerjalid ja meediavõimalused võiksid õppetööd rikastada?
  • Milline on õpikute ülesehitus ja kuidas didaktiseeritakse tekste spetsiifilistele sihtgruppidele?
  • Milline on digitaalse meedia roll keeleõppes?
  • Millised digitaalse meedia vahendid on keeleõppes eriti tõhusad?
  • Mil moel muudab digitaalne meedia ja sotsiaalmeedia kasutamine keeleõpet?
Lisaks sellele värskendavad osalejad antud mooduli raames oma keeleoskust, samuti metoodilis-didaktilisi oskusi. Nad õpivad tundma iseseisva erialase enesearendamise strateegiaid, arendavad edasi võtmekompetentse ning harjutavad tegevuspõhise ning interaktiivse õppetöö tarbeks ülesannete ja harjutuste koostamist.

Kursusel osalemine on tasuta. Reisikulud Riiga ja majutuskulud Riias katab Goethe Instituut.

Osalemistingimused
  • Saksa keele oskus (B2)
  • Osalemine mõlemal kontaktseminaril Riias
  • 12-nädalane iseseisva töö faas
  • Võimalus praktilise (vaatlus)projekti läbiviimiseks koolis
Täienduskoolituse kestvus ja ajaline raamistik

2 kontaktseminari Riias, online-kursus (12 nädalat)

Ankeet
 
5. Moodul  
Sissejuhatav online-faas 14.–20.09.2018
1. kontaktseminar Riias  R, 21.09.2018
L, 22.09.2018
Online-kursus (10 nädalat) 24.09.–02.12.2018
Praktiline projekti läbiviimine 03.12.–13.12.2018
2. kontaktseminar Riias R, 14.12.2018

 

Tagasi