õpituba Lendav klassituba

Theatermethoden © Sönke Andresen

N, 25.10.2018

Kadrioru Saksa Gümnaasium

Gonsiori 38
Tallinn

Teatrimetoodika saksa keele tunnis

Koolitaja: Sönke Andresen
 
Teater ja saksa keele tund, sobivad need kokku? Kas soovite keeletunde elavdada, ringitundide või projektipäevade raames kokku kutsuda saksakeelse teatritrupi? Millest alustada, kuidas õpilasi motiveerida, toime tulla võimalike hirmude või eelarvamustega?

Seminari keskmes on improvisatsiooniteatri elemendid. See teatrivorm pakub suurepärast võimalust õpilasi keele õppimisel innustada, nii algajaid kui ka keeleliselt vähemvõimekaid õpilasi integreerida. Hirm kõnelemise ees kaob, kui on võimalik kehastuda kellekski teiseks. Vastandina tavapärasele, mil keelt sageli tajutakse kui abstraktset reeglite rägastikku, pakub näitemäng võimaluse keelt vahetult kogeda ja kasutada.

Seminari esimeses pooles tutvuvad osalejad improvisatsiooniteatri erinevate võtete ning harjutustega. Nonverbaalsete liikumis- ja tunnetusharjutuste kaudu liigutakse aeglaselt edasi keeleliste tegevusteni. Erinevaid harjutusi esitletakse paljulubava alternatiivina õppetöös levinud tavapärastele kõnelemisharjutustele ning suulistele kontrollivormidele. Isegi grammatikateemasid on sel moel võimalik kaasahaaravalt ning elulähedaselt käsitleda, seda ka suurtes gruppides ning pikema ettevalmistusajata. Arvestades osalejate reaalsete õpetamissituatsioonidega, tehakse kõik harjutused ka ise läbi.

Seminari teine pool toimub „Lendava klassitoa“ võtmes ehk keskendub õppetöövälisele saksakeelsele teatriprojektile kas nt. ringitunnis või projektipäeva osana. Mis on siinjuures improteatri eeliseks: See toimib ilma suurte ja keerukate rekvisiitide või lavakujunduseta, ka algajad keeleõppijad on lühikese aja möödudes võimelised laval tegutsema.
Lisaks eelnevale kogutakse nõuandeid ja ideid taoliste teatriprojektide läbiviimiseks osalejate koolides: Mil moel kaaskolleege ja kooli juhtkonda selliste projektide kasulikkuses veenda või siis motiveerida tiimis kaasa lööma ka teiste ainete, nt. muusika- või kunstiõpetajaid?
 

 

Sönke Andresen © Sönke Andresen Seminari viib läbi Sönke Andresen, kes elab Hamburgis ning on ka siinmail tuttava teleformaadi “Tatort” üks stsenariste. Juba aastaid on ta ka tegev koolitajana saksa keele kui võõrkeele valdkonnas.

Projektijuhi, koolitaja ja treenerina kõrgkoolides, keeleinstituutides ja ülikoolides nii Saksamaal kui ka väljaspool on Sönke Andresen tegutsenud alates 2005. aastast. Samuti on ta tuntud õpikute autorina erinevate eksamiformaatide ja kirjastuste juures. Tänu oma erialasele taustale on tema koolituste keskmes just filmi- ja teatrimetoodika keeleõppes.

Tagasi