Täienduskoolitusseminar Õppigem lauldes saksa keelt!

Workshop mit Lehrkräften Foto: Isabel Arencibia

R, 16.11.2018

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Kastani 1

Täiendkoolitusseminar saksa keele õpetajatele

Sarnaselt Martina Schwarzi interaktiivsetele kontsertidele eeldavad ka tema koolitusseminarid osalejatelt aktiivset kaasalöömist. Läbiproovimise näol pakub ta õpetajatele praktilise ning mängulise võimaluse laule ning riime kogeda ning seeläbi kohtuda „lapsega meis endis“. Seminaride keskmes on rohkelt laulu, liikumist, teatrimetoodilisi võtteid laulusisude avamisel, samas ka suurel hulgal ideid ning didaktilisi juhiseid nende laulude kasutamiseks saksa keele tunnis. Lisaks uuritakse lähemalt ning arutletakse teemal, kuidas oleks veel võimalik keelele musikaalselt ning loominguliselt läheneda. „Laulutöökodades“ kutsutakse õpetajad grupitöö vormis olemasolevaid riime ümber kirjutama ning sel moel oma vajadustest ning konkreetsest õpetamissituatsioonist lähtuvalt teema- ja tasemekohaseid laule ning riime looma. Neid on võimalik omavahel kombineerida ning jagada. Seminari lõpus on kindlasti ruumi ka refleksioonile ja kogemuste vahetamisele.
 

Martina Schwarz on sündinud Kölnis, Saksamaal ning  ta on õppinud õpetajaks. Hetkel elab ja töötab ta vabakutselise laulukirjutaja/helilooja, muusiku, koorijuhi  ja kunstnikuna Londonis. Toetudes   oma pikaaegsele ning mitmekesisele töökogemusele  eel- ja algkooliõppe, muusika ning varajase saksa keele õppe vallas on ta veendunud, et muusika on suurepärane võimalus võõrkeelte õppimiseks. Parim tõestus sellele on tema laulude ning keeleõpet motiveerivate võtete populaarsus.  Martina Schwarzi laulude kogumikud on ilmunud Hueberi kirjastuses ning Londoni Goethe-Instituudis. Oma kontsertreisidel kogu maailmas kutsub ta noort publikut kaasa laulma, kaasa liikuma ja laule lihtsas vormis dramatiseerima.

Tagasi