Plakatinäitus Vesi – „Anfachen Award“ 2020 kunstiplakatid

Anfachen Award © Anfachen Award

L, 15.08.2020 -
K, 30.09.2020

Vabaduse Väljaku jalakäijate tunnel

Vesi on elu allikas, ühishüve ja majandusvara. Veereostus, veepuudus või vee raiskamine põhjustavad paljudele ühiskondadele tohutuid probleeme. Need 25 kunstiplakatit Hamburgi plakatikonkursilt „Anfachen Award“ näitavad vee erilist tähtsust paljudest vaatenurkadest. Kunstnikud kogu maailmast soovivad pöörata seeläbi veele kõrgendatud tähelepanu. Loodud teosed toovad liigutaval moel esile inimeste mõtlematu ja osaliselt hoolimatu suhtumise loodusesse – ja kutsuvad ühtlasi üles käitumist muutma.
  Juba 2018. aastal võis Tallinnas näha konkursi „Anfachen Award“ võiduplakateid. Näituse pealkirjaks oli siis „Sallivus“.
 

„Anfachen Award“ konkursist

„Anfachen Award“ käivitus 2016. aastal Hamburgi mittetulundusühingu Frappant algatusena, eesmärgiga ergutada arvamuste vahetust ühiskondlik-poliitiliselt tundlikel teemadel. Varasemate näituste pealkirjad olid „World of Women“, „Sallivus“ ja „Elamine“. Plakateid eksponeeritakse ainult avalikus ruumis ja seeläbi jõuavad need publikuni ilma vahendajata. See konkurss vaimustab sadade rahvusvaheliste osalejate, kõrgetasemelise žürii ja väljapanekuga nii osalejaid kui ka linnapublikut.


 

Tagasi