Viatge a Baviera d’una delegació de Catalunya sobre l’aprenentatge de l’alemany i la formació dual

Delegació catalana a Baviera: Visita al centre de formació professional dual de Siemens Mùnic
Foto: Diar Amin

Dimecres una volta pel Centre de formació de Siemens a Munic i una recepció al Ministeri bavarès d’Educació i Assumptes Culturals. Dijous visita als tallers d’una escola de formació professional a Augsburg, així com unes sessions informatives sobre els temes “Formació i formació continuada per a professors d’escoles professionals” i “Ensenyament bilingüe especialitzat i pràctic” a l’Acadèmia de Formació de Professors de Dillingen. Divendres al matí visita al Centre d’educació dual de Munic...

La segona quinzena d’octubre una delegació de 17 persones completava un viatge de formació de quatre dies que els duia arreu de Baviera. Acompanyats per dos representants del Goethe-Institut de Barcelona, una intèrpret i un treballador del col·laborador local, el Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (Associació per a la formació de la indústria bavaresa), 14 directors d’escoles i tres representants de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya rebien informació sobre temes que ara mateix es debaten intensament a Espanya: la formació professional dual i l’expansió de l’ensenyament de llengües estrangeres a instituts d’educació secundària. Els participants havien estat escollits prèviament pel Goethe-Institut, l’Associació Espanyola de Professors d’Alemany i les autoritats catalanes d‘ensenyament. 

Com és que en els moments actuals s’organitza un viatge d‘aquestes característiques i per què ara mateix són tan importants projectes com aquest? Actualment, a Europa s’estan produint dues tendències oposades que han donat pas a un augment inesperat de l’interès per millorar la mobilitat en el mercat laboral: a Alemanya, on la taxa d’atur és del 6,5 per cent, hi falta mà d’obra en diversos llocs, entre altres motius arran de l’evolució demogràfica. En aquest sentit, moltes empreses es veuen empeses a trobar i contractar personal a l‘estranger.

Dins dels països de la UE, aquells que més estan afectats per la crisi econòmica viuen una situació que és diametralment oposada: a Espanya la taxa d’atur enguany assolia marques rècord que la situaven al 26,9 per cent. En la franja d’edat inferior als 25 anys, aquesta taxa és fins i tot molt superior. Per això, molts joves espanyols han començat a mirar possibilitats laborals a l’estranger. I Alemanya ocupa una de les primeres posicions de la llista. Alhora, les experiències que es coneixen fins ara han demostrat que aquells que no tenen una oferta de feina concreta i marxen sense uns coneixements previs d’alemany, en la majoria dels casos renuncien poc temps després o acaben tornant a casa.

L’Acadèmia de Formació de Professors de Dillingen: Foto del grup amb púlpit / L’Acadèmia de Formació de Professors de Dillingen: Foto del grup amb púlpit / El mercat laboral alemany també és molt interessant per a Espanya en aquests moments per un altre motiu: en els debats entorn de la necessitat d’una reestructuració econòmica, contínuament s’esmenta com a exemple el sistema de formació dual alemany. Tradicionalment, estudiar una professió a Espanya gaudia de poc prestigi social. A més, durant l’època del boom econòmic, molts joves van renunciar a una formació professional, perquè guanyar diner fàcil era més atractiu, per exemple en el sector de la construcció. La crisi ha provocat forçosament que tothom s’hagi hagut de plantejar la necessitat d’un canvi radical. Tanmateix, tots els experts veuen clarament que el sistema de formació professional dual no és aplicable 1:1 d’un país a l’altre. Això no obstant, predomina un gran interès per informar-se de primera mà a Alemanya al voltant dels conceptes i les experiències pràctiques. En aquest context, la Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft és un col·laborador ideal: és precursor en el desenvolupament de mòduls parcials enfocats a la formació dual i representa, a més, nombroses empreses que estan interessades en la contractació de personal a l’estranger.

Pel que fa a la presència de l’ensenyament de l’alemany a Espanya, la crisi econòmica genera tendències antagòniques: d’una banda, ha augmentat molt l’interès per aprendre l’idioma, tal com demostra l’increment de les matrícules en els cursos oferts pels Goethe-Institut. De l’altra, durant els darrers tres anys en tot el país unes retallades draconianes de la inversió en l’àmbit educatiu han provocat la davallada dràstica del nombre d’assignatures optatives en un gran nombre d’escoles públiques. L’ensenyament de l’alemany s’inclou dins d’aquesta categoria. Malgrat tot, les direccions de les escoles tenen l’autonomia per establir alguns paràmetres propis. Aquí és quan entra en joc l’estratègia que seguirà amb el viatge de la delegació catalana a Alemanya. Segons Annette Gutmann, directora del Servei pedagògic del Goethe-Institut Barcelona “les direccions escolars s’han de convèncer de la importància d’un ensenyament continuat d’idiomes estrangers. S’hauria de donar suport a aquelles que han introduït l’alemany a la seva escola per reforçar la idea que la decisió que han pres és la correcta i caldria motivar-les perquè millorin la seva oferta. S’ha de convèncer les direccions de les escoles de formació professional perquè ofereixin l’alemany com a curs extraescolar. Les escoles superiors de turisme, comerç internacional i logística demostren un interès creixent per l’alemany. En canvi, les escoles tècniques en general encara no han fet aquesta reflexió.”

Tenint en compte la crisi és més important que mai promoure activament el intercanvi dins d’Europa. En aquest sentit, els Goethe-Institut d‘Espanya adopten un paper central com a intermediaris culturals i constructors de ponts. Perquè com a complement d’altres actors alemanys que tenen una funció dins la mediació laboral internacional, els Goethe-Institut ofereixen una combinació de cursos d’alemany excepcional, xarxes de relació en l’àmbit de la cooperació formativa, així com experiència cultural i social en tots dos països. Al mateix temps, Goethe-Institut destaca per la seva eficaç participació en iniciatives dins de l’àmbit de la mobilitat com el servei de cursos d’alemany més competent. En efecte, el GI Barcelona amplia constantment la seva oferta de cursos amb mòduls especialitzats i professionalitzadors. A més, ofereix cursos d’alemany emmarcats en el programa MobiPro, el programa de mobilitat del govern alemany per a joves europeus.

Viatges com els de la delegació catalana ofereixen els participants l’oportunitat única d’informar-se in situ i al moment, així com d’establir unes relacions a llarg termini amb el Goethe-Institut i organitzacions a Alemanya. Explicava Juan Cañete Martos, director de l’escola professional Illa dels Banyols a El Prat de Llobregat (Barcelona): “Les experiències i observacions que hem pogut fer a Baviera gràcies al Goethe-Institut ens han proporcionat idees suggeridores. Hem conegut en primera persona una realitat de la formació dual que ens motiva clarament en l’objectiu de posar-la en pràctica a Catalunya. Aquesta és la meva opinió personal, que és compartida per tots els altres integrants del grup en aquest viatge.”

El mes de desembre hi ha programada una sessió de seguiment al Goethe-Institut de Barcelona en què està previst presentar el programa de promoció de l’alemany.


Bettina Bremme                      Barcelona, 12 de novembre 2013