Conceptes i materials

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Alemany per a nens

Oferim material dirigit a nens d'entre 4 i 10 anys d'edat que aprenen alemany a l'escola i que necessiten una mica de suport per aprendre l'idioma de forma lúdica. Sempre segons els últims avanços metodològics i didàctics.

Alemany per a joves

L'adolescència té les seves pròpies regles, també a l'hora d'aprendre,  i es diferencia en molts aspectes de la infància i de l'edat adulta. 

Alemany per a la feina i els estudis

Material didàctic especialitzat en economia, turisme, tecnologia i professions vinculades als serveis socials i a la medicina.

Nürnberger Empfehlungen

Die Nürnberger Empfehlungen geben einen Überblick über wesentliche Aspekte des frühen Fremdsprachenlernens. Wie lernen Kinder Sprachen und wie sollten alle beteiligten Akteure ihre frühen Sprachlernangebote wirkungsvoll gestalten?

Nous materials

Kinder mit Büchern © Goethe-Institut

Leihkisten für Kinder

Verschiedene Kisten mit Materialien für die Primarstufe

Jugendliche in Bibliothek © Goethe-Institut

Leihkisten für Jugendliche

Verschiedene Kisten mit Materialien für die Sekundarstufe

Experimento © Colourbox

Experimentierkoffer

Experimentierkoffer zu verschiedenen Themen

Recomanacions

Ideenkoffer für die Primarstufe © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a primària

Informació, propostes i material per a primària

Ideenkoffer für die Sekundarstufe © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a secundària

Informació, propostes i material per a secundària

Maletí d'idees per a formació professional © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a formació professional

Informació, propostes i material per a formació professional

Mobil mit Deutsch ©Getty Images

Mobil mit Deutsch

Materials d'ensenyament per a l'àmbit de la formació professional [ES/DE]