Conceptes i materials

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Alemany per a nens

Oferim material dirigit a nens d'entre 4 i 10 anys d'edat que aprenen alemany a l'escola i que necessiten una mica de suport per aprendre l'idioma de forma lúdica. Sempre segons els últims avanços metodològics i didàctics.

Alemany per a joves

L'adolescència té les seves pròpies regles, també a l'hora d'aprendre,  i es diferencia en molts aspectes de la infància i de l'edat adulta. 

Alemany per a la feina i els estudis

Material didàctic especialitzat en economia, turisme, tecnologia i professions vinculades als serveis socials i a la medicina.

Nous materials

Ideenkoffer für die Primarstufe © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a primària

Informació, propostes i material per a primària

Ideenkoffer für die Sekundarstufe © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a secundària

Informació, propostes i material per a secundària

Maletí d'idees per a formació professional © Goethe-Institut Barcelona

Maletí d'idees per a formació professional

Informació, propostes i material per a formació professional

Mobil mit Deutsch ©Getty Images

Mobil mit Deutsch

Materials d'ensenyament per a l'àmbit de la formació professional
(informacions disponible en castellà)