Un maletí per aprendre DAZ: Jo i tu

DaZ - Lernen aus dem Koffer: Ich und du © Goethe-Institut Barcelona

Escenaris d'aprenentatge per a l'escola primària

Publicat per Petra Hölscher amb la col·laboració d'Ingrid Vogl i Evelyn Schier.
Il·lustracions de Dieter Müller

Contingut:
manual pel professor, dos daus, 3 lupes màgiques, fitxes, fitxes de colors blau, vermell i verd, CDs amb cançons, amb textos per practicar, tasques de comprensió auditiva i petites peces radiofòniques, 2 petits llibres amb textos, cançons i solucions, el meu calendari d’alemany, un pòster d'idees (“Mira al teu voltant” en DIN A2), així com diversos jocs i targetes d'activitats per aprendre més alemany fora de classe.

Concepte d'aplicació:
La base per a les classes la creen escenaris d'aprenentatge que es componen de diverses experiències, tal com les viuen els nens. Aquests inclouen coneixements d'alemany de diferents nivells, des del principiant fins al nen que ja s'expressa amb fluïdesa, aprofiten les diferents inclinacions i experiències dels alumnes i integren els diferents tipus d'estudiants així com una àmplia gamma d'estratègies d'aprenentatge. A través de l'aprenentatge basat en l'acció i el descobriment sense una pauta de progressió prèviament establerta, s'estimula un increment de l’alemany individualitzat. El material adaptat per experts fa possible un aprenentatge autònom.