Programa de foment dels exàmens d’alemany: “Pla d’impuls de l’alemany”

Per iniciativa de l'associació de professors d'alemany de Catalunya (APALC) es va crear al 2012 entre el Departament d'Ensenyament de Catalunya i el Goethe-Institut Barcelona el primer conveni per fomentar la llengua alemanya als centres públics de secundària de Catalunya. Aquest conveni es va renovar al novembre de 2016.

El 7 de gener de 2019, la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la cooperació institucional en el camp de l'alemany com a llengua estrangera.

Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar i consolidar l'ensenyament de l'alemany i a més motivar als alumnes perquè segueixin amb el seu aprenentatge i puguin obtenir un reconeixement oficial de la seva competència lingüística en alemany.
 
El Goethe-Institut subvenciona el 50% de les taxes dels exàmens dels nivells A2 i B1 als alumnes de les escoles públiques de Catalunya i de les Illes Balears que s'acullin al Pla d’impuls. A més existeix la possibilitat de realitzar els exàmens al propi centre si hi ha un mínim d'alumnes.

Per poder aprovar els exàmens d'alemany del nivell A2 s'aconsella que els alumnes hagin cursat entre 200 i 350 hores lectives d'alemany i entre 350 i 500 per superar el  nivell B1. Un alumne únicament pot gaudir una vegada d'aquesta subvenció per nivell.

El Goethe-Institut Barcelona ofereix cada any una formació per a professors on s'explica el desenvolupament de la prova del nivell A2 i es donen pautes per poder preparar als alumnes de la millor manera possible. Aquesta formació està oberta a professors d'alemany de qualsevol tipus de centre o escola.

La inscripció al Pla d’impuls es realitza a través del Departament d’Ensenyament de Catalunya i de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
Inscripció Pla d'impuls (Catalunya) Inscripció Pla d'impuls (Balears)