Club de Lectura en alemany

Començament: Novembre de 2017
Cada 2on dilluns del mes a les 19:30 h
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3
08028 Barcelona
Tf: 93 4493107
Entrada lliure amb preinscripció 

b.barcelona.ml@diba.cat

La participació és gratuïta. Cal matricular-se prèviament a la biblioteca en qüestió.. El nombre dels participants és limitat.

Al mes de novembre del 2017 comença un nou cicle del Club de lectura en llengua alemanya.

Es dirigeix a persones amb un alt nivell d’alemany que desitgin perfeccionar la seva capacitat de lectura i conversa, que gaudeixen parlant de literatura i que volen trobar-se amb gent d'interessos semblants. Es tracta de una activitat que combina el plaer de la lectura i de la tertúlia al voltant d'un llibre escrit en alemany. Cada club es reuneix en sessions mensuals, d'una durada aproximada d'una hora i mitja, des d'octubre fins al juny. Cada mes es parla d’un determinat llibre que la Bibliotecaprèviament posa a disposició dels participants. Aquests reben, a més a més, materials d'informació elaborats pels conductors dels Clubs. La conductora des Club es professora del Goethe-Institut Barcelona.

Els objectius del Club de lectura en llengua alemany son: 
  • Ajudar a augmentar el nivell de l’alemany.
  • Donar a conèixer la tradició i l'actualitat de la literatura escrita en alemany.
  • Crear un punt de trobada mitjacant la llengua alemanya.
Bibliotecaria responsable: Rosa Molina
Conducció: Claudia Kalász 

Programa
(a determinar)  
   
   
   
   
   
   
   

 
Començament: Ocubre de 2017
Cada 3er dijous del mes a les 19:00 h
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l'Olla, 104
Barcelona
Entrada lliure amb preinscripció 

b.barcelona.vg@diba.cat

Al octubre de 2017 comença a la Biblioteca Vila de Gràcia un nou cicle del Club de lectura en llengua alemanya. Es dirigeix a persones amb un alt nivell d’alemany que desitgin perfeccionar la seva capacitat de lectura i conversa, que vulguin passar una bona estona parlant de literatura i que vulguin fer amics. Per suposat, el Club està també obert a persones que tinguin l’alemany com a llengua materna.  Es tracta, doncs, d'una activitat que combina el plaer de la lectura i de la conversa al voltant d'un llibre escrit en alemany.  Cada club es reuneix en sessions mensuals, d'una durada aproximada d'una hora i mitja, entre els mesos d'octubre a juny. Cada mes es parla d’una determinada lectura. El mes anterior, la Biblioteca posa els llibres a disposició dels lectors. A més a més rebran diversos materials de suport elaborats per la moderadora. 

Els objectius del Club de lectura en llengua alemany son:
  • Servir d’eina per a augmentar el nivell d’alemany entre els tertulians.
  • Donar a conèixer la tradició literària escrita en alemany.
  • Crear un punt de trobada, relació i intercanvi utilitzant la llengua alemanya com a vincle.
Moderació: Monika Klose (Professora del Goethe-Institut Barcelona) 

Programa
(a determinar)  
   
   
   
   
   
   
   
   
Començament: Novembre de 2017
Cada 3er dilluns del mes a les 19:30 h
Mira-Sol
Entrada lliure amb preinscripció   
Contactar: 
Sebastian Gerhold
sebastian_gerhold@web.de
Tel: 93 6752680

En novembre de 2017 comença en Mirasol un nou cicle del Club de lectura en llengua alemanya.

Es dirigeix a persones amb un alt nivell d’alemany que desitgin perfeccionar la seva capacitat de lectura i conversa, que vulguin passar una bona estona parlant de literatura i que vulguin fer amics. Per suposat, el Club està també obert a persones que tinguin l’alemany com a llengua materna.Es tracta, doncs, d'una activitat que combina el plaer de la lectura i de la conversa al voltant d'un llibre escrit en alemany. El club es reuneix en sessions mensuals, d'una durada aproximada d'una hora i mitja, entre els mesos d'octubre a juny. Cada mes es parla d’una determinada lectura. 

Les objectius del Club de lectura en llengua alemany son: 
  • Servir d’eina per a augmentar el nivell d’alemany entre els tertulians.
  • Donar a conèixer la tradició literària escrita en alemany.
  • Crear un punt de trobada, relació i intercanvi utilitzant la llengua alemanya com a vincle.
Conductor: Sebastian Gerhold

Programa
(a determinar)