Club de Lectura en alemany

El Club de lectura en llengua alemanya es dirigeix a persones amb un alt nivell d'alemany que desitgin perfeccionar la seva capacitat de lectura i conversa, que vulguin gaudir parlant de literatura i que vulguin trobar a gent que comparteix les seves inquietuds. El Club està també obert a persones que tinguin l'alemany com a llengua materna. Es tracta d'una activitat que combina el plaer de la lectura i la tertúlia sobre llibres escrits en alemany. Cada club es reuneix en sessions mensuals que duren aproximadament una hora i mitja, en els mesos d'octubre a juny. Cada mes es parla d'un determinat llibre. El mes anterior, la biblioteca posa els llibres a disposició dels lectors. Aquests rebran, a més, diversos materials de suport elaborats pels responsables del Club. Els responsables són professors del Goethe-Institut Barcelona.

Els objectius del Club de lectura en llengua alemany son: 
- ajudar a millorar el nivell d’alemany
- donar a conèixer la tradició i l'actualitat de la literatura escrita en alemany
- crear un punt de trobada en llengua alemanya
 

Inici: octubre de 2018
Cada 2n dilluns del mes
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall
c/ Sant Gervasi de Cassoles, 85
08022 Barcelona
Tel.: 934178347
Entrada lliure amb preinscripció 

b.barcelona.jmg@diba.cat

Moderació: Claudia Kalász

Program
08-10-18 Presentació i repartició dels llibres
12-11-18 F.Ch.Delius: Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus  
10-12-18 E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi
14-01-18 Lisa Fittko: Mein Weg über die Pyrenäen
11-02-19 Johanna Adorján: Eine exklusive Liebe   
11-03-19 Stefan Zweig: Der Amokläufer
08-04-19 Bernhard Schlink: Liebesfluchten
13-05-19 Jonas Lüscher: Der Frühling der Barbaren 
11-06-19 Patrick Süßkind: Das Parfum
Inici: octubre de 2018
Cada 3r dijous del mes a les 19:00 h
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l'Olla, 104
Barcelona
Entrada lliure amb preinscripció 

b.barcelona.vg@diba.cat

Moderació: Monika Klose

Programa

(es publicará en breu)
Inici: novembre de 2018
Cada 3r dilluns del mes a les 19:30 h
Mira-Sol
Entrada lliure amb preinscripció   
Contacte: 
Sebastian Gerhold
sebastian_gerhold@web.de
Tel: 93 6752680

Moderador: Sebastian Gerhold

Programa
(a determinar)