Recursos per l'aprenentatge

Lernen ©GettyImagesMatelly

A més de les classes d’alemany, també oferim serveis addicionals perquè pugueu millorar les vostres habilitats lingüístiques: una plataforma d'aprenentatge digital, un servei de tàndem i una consulta individual i gratuïta d'aprenentatge.

Plataforma digital
A través de la plataforma d'aprenentatge de Moodle, teniu accés a material docent i activitats en línia que us ajudaran en l’aprenentatge de l’alemany. La inscripció és gratuïta i ràpida: Només us heu d'inscriure a l’apartat MEIN.GOETHE.DE que trobareu a la part superior dreta del nostre web i ja tindreu accés a la vostra aula virtual.
 
Tàndem
Alemany-castellà, alemany-català o alemany amb qualsevol altre idioma? El tàndem és un intercanvi lingüístic entre dues persones amb llengües maternes diferents. Gràcies al nostre servei de tàndem teniu la possibilitat de trobar un nadiu alemany amb qui poder conversar. A la 2a planta del Goethe-Institut Barcelona hi tenim penjat un taulell d'informació amb les dades de contacte de les persones que volen fer un tàndem lingüístic. Si voleu publicar un anunci, poseu-vos en contacte amb la recepció.