Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Voleu …

 • assistir a un institut preuniversitari a Alemanya.
 • viure i treballar a Alemanya.
 • demostrar que heu assolit el nivell B1.
 • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B1 és un examen d’alemany per a joves i adults. Acredita un ús autònom de l’alemany i es correspon amb el tercer nivell (B1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

 • compreneu els punts principals d’una conversa clara en llengua estàndard que tracti sobre aspectes coneguts relacionats amb la feina, els estudis, el temps lliure, etc.
 • sabeu sortir-vos de gairebé totes les situacions que poden sorgir a l’hora de viatjar a països de parla alemanya. 
 • podeu expressar-vos de forma senzilla i coherent sobre temes habituals o d’interès personal.
 • sabeu donar informació i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i explicar o argumentar de manera breu. 

Requisits

 • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B1 per a joves es recomana una edat mínima de 12 anys.
 • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B1 per a adults es recomana una edat mínima de 16 anys.
 • El Goethe-Zertifikat B1 requereix coneixements d’idioma corresponents al tercer nivell (B1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
 • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 350 a 650 classes de 45 minuts cadascuna.