Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Voleu ...

 • entrar en un institut preuniversitari a Alemanya.
 • acreditar coneixements avançats d’alemany en la vostra feina.
 • preparar-vos per a una activitat en l’àmbit mèdic.
 • demostrar que heu assolit el nivell B2.
 • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B2 és un examen d’alemany per a adults. Acredita un nivell d’idioma avançat i es correspon amb el quart nivell (B2) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

 • podeu comprendre les idees fonamentals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes i debats tècnics que tractin del vostre àmbit d’especialitat.
 • podeu comunicar-vos amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible que mantingueu una conversa habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió a cap dels interlocutors. 
 • podeu expressar-vos de manera clara i detallada sobre una gran varietat de temes i exposar el vostre punt de vista pel que fa a aspectes d’actualitat exposant els avantatges i els inconvenients de les diverses opcions.

Requisits

 • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B2 es recomana una edat mínima de 16 anys.
 • El Goethe-Zertifikat B2 requereix coneixements d’idioma corresponents al nivell B2 de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
 • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 600 a 800 classes de 45 minuts cadascuna.