Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Voleu ...

  • entrar en un institut preuniversitari a Alemanya.
  • acreditar coneixements avançats d’alemany en la vostra feina.
  • preparar-vos per a una activitat en l’àmbit mèdic.
  • demostrar que heu assolit el nivell B2.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat B2 és un examen d’alemany per a adults. Acredita un nivell d’idioma avançat i es correspon amb el quart nivell (B2) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu comprendre les idees fonamentals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes i debats tècnics que tractin del vostre àmbit d’especialitat.
  • podeu comunicar-vos amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible que mantingueu una conversa habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió a cap dels interlocutors. 
  • podeu expressar-vos de manera clara i detallada sobre una gran varietat de temes i exposar el vostre punt de vista pel que fa a aspectes d’actualitat exposant els avantatges i els inconvenients de les diverses opcions.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat B2 aquí: