Més informació
2018

Tornar a Goethe-Zertifikat B2

Hem reelaborat el Goethe-Zertifikat B2. Poden fer l’examen per a l’antic Goethe-Zertifikat B2 fins al 31/12/2018 en tots els centres examinadors d’arreu del món i fins al 31/07/2019 en alguns centres examinadors seleccionats. Si us plau, informeu-vos-en al vostre examinador.

D’una en una: les parts de l’examen

El Goethe-Zertifikat B2 consta de les parts Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral en parella o individual). 
L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot arreu.
 

Llegir

Haureu de llegir textos diversos, com ara anuncis, extractes de catàlegs, textos de llibres especialitzats, comentaris, ressenyes crítiques i informes, i haureu de resoldre diferents exercicis a partir d’aquests textos. Així mateix, haureu de completar les paraules que faltin en un text escrit.

Durada: 80 minuts

Escriure

Haureu d’expressar-vos per escrit sobre un article periodístic o un article curt d’Internet i corregir una carta.

Durada: 80 minuts

Escoltar

Haureu d’escoltar diàlegs i converses telefòniques i haureu de corregir o completar a continuació el que hàgiu sentit i relacionar enunciats. A més, haureu d’escoltar una entrevista sobre un tema social d’actualitat i resoldre exercicis a partir d’aquest text.

Durada: 30 minuts, aprox.

Parlar

A la primera part de l’examen, haureu de pronunciar-vos sobre un text breu. A continuació, haureu de parlar amb el vostre interlocutor o interlocutora per prendre una decisió o buscar una solució conjuntament.

Durada: 10 i 15 minuts, respectivament

Requisits

El Goethe-Zertifikat B2 és un examen d’alemany per a adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per obtenir el Goethe-Zertifikat B2 es recomana una edat mínima de 16 anys.
  • El Goethe-Zertifikat B2 requereix coneixements d’idioma corresponents al nivell B2 de l’escala de competències del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 600 a 800 classes de 45 minuts cadascuna.