Més informació

Tornar a Goethe-Zertifikat C1

Tot inclòs! Les parts de l’examen

El Goethe-Zertifikat C1 consta de les parts Llegir, Escoltar, Escriure i Parlar (examen oral en parella o individual).
L’examen es fa i s’avalua de forma unificada a tot arreu.
 

Llegir

Haureu de llegir textos de llibres especialitzats, comentaris, ressenyes crítiques i/o informes. Per mitjà dels exercicis, haureu de demostrar les vostres capacitats amb textos extensos reproduint-ne extractes, entre altres coses.

Durada: 70 Minuten

Escriure

Haureu d’expressar-vos detalladament sobre un tema redactant un text ben estructurat. Per a això, us facilitarem informació en un gràfic.

Durada: 80 Minuten

Escoltar

Haureu d’escoltar diàlegs, converses telefòniques, entrevistes o informes radiofònics, i haureu de prendre notes i relacionar enunciats.

Durada: 40 Minuten, aprox.

Parlar

A la primera part de l’examen, haureu de pronunciar-vos sobre un text breu. A continuació, haureu de parlar amb el vostre interlocutor o interlocutora per prendre una decisió o buscar una solució conjuntament.

Durada: 10 i 15 minuts, respectivament

Requisits

El Goethe-Zertifikat C1 és un examen d’alemany per a adults.

Els exàmens del Goethe-Institut estan oberts a tothom independentment de l’edat i de la nacionalitat.
  • Per obtenir el Goethe-Zertifikat C1 es recomana una edat mínima de 16 anys.
  • El Goethe-Zertifikat C1 requereix coneixements d’idioma corresponents al cinquè nivell (C1) de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
  • Per assolir aquest nivell cal fer –segons els coneixements previs i les condicions d’aprenentatge– de 800 a 1.000 classes de 45 minuts cadascuna.