Goethe-Zertifikat C2: GDS

Excited businesswoman Foto: Getty Images/Mario Castello

Voleu ...

  • estudiar o investigar a Alemanya.
  • ensenyar en una escola a Alemanya.
  • demostrar que heu assolit el nivell C2.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) és un examen d’alemany per a adults. Acredita un nivell d’idioma molt avançat que es correspon amb el nivell més alt (C2) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER). 

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu comprendre fàcilment tot el que escolteu o llegiu en alemany.
  • podeu resumir informació procedent de diverses fonts orals i escrites, i que sabeu reconstruir argumentacions i explicacions de forma coherent.
  • podeu expressar-vos de manera espontània, amb gran fluïdesa i precisió, transmetent matisos subtils fins i tot en situacions complexes.
El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom permet als estudiants estrangers accedir a universitats i escoles superiors alemanyes i en molts llocs funciona com un certificat lingüístic per a poder ensenyar l’idioma alemany. Els länder de la República Federal d’Alemanya reconeixen aquest examen com un certificat de coneixement de l’idioma en el marc de la qualificació docent. Faciliten informació sobre aquest tema les instàncies encarregades de la convalidació en cadascun dels länder, com ara ministeris de cultura o educació, departaments de formació docent, governs regionals i administracions senatorials.

A partir de l’1 de gener de 2012 el Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ha reemplaçat els tres exàmens que permetien fins ara obtenir el Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom aquí: