Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Voleu ...

  • sol·licitar un lloc d’au-pair a Alemanya.
  • un certificat d’idioma per al visat de reagrupació familiar.
  • demostrar que heu assolit el nivell A1.
  • un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 és un examen d’alemany per a adults. Acredita coneixements d’idioma molt bàsics i es correspon amb el primer nivell (A1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu interactuar d’una forma senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i clar.
  • enteneu i utilitzeu expressions quotidianes d’ús freqüent i frases bàsiques (per exemple, informació sobre vosaltres mateixos o la vostra família, o sobre compres, feina o el vostre entorn més proper).
  • sabeu presentar-vos i presentar una tercera persona. Sabeu formular preguntes sobre detalls personals a altres persones, com ara on viuen, la gent que coneixeu o les coses que teniu. 

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 aquí: