Projectes i formes de vida alternatius d'Alemanya a la FESC

Amb el lema “Ni teu, ni meu. Nostre! Fem comunitat” torna la Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC). Aquesta fira vol mostrar noves experiències i projectes en l'àmbit de l'economia social i solidària, amb l'objectiu de trobar solucions per cobrir les necessitats de la vida quotidiana de les persones.

Aquest any la FESC ha convidat a representants de diversos projectes d'Alemanya, en col·laboració amb el Goethe-Institut de Barcelona, a presentar les seves iniciatives a Barcelona i a debatre formes de vida alternatives conjuntament amb actors catalans i europeus. D'Alemanya arriben Johannes Euler, de el “Commons Institut i.V.”; Lina Hurlin del Mietshäuser Syndikat; i WiebkeHansen de la iniciativa ciutadana "Unser Hamburg- unser Netz" (El nostre Hamburg, la nostra xarxa).