Anderswo - Intercanvi d'artistes 2018

El programa d'intercanvi artístic Baden-Württemberg/Catalunya va ser iniciat el 2015 pel Goethe-Institut Barcelona en cooperació amb Hangar, la Württembergischer Kunstverein Stuttgart i la Kunststiftung Baden-Württemberg. L'exposició a l’Espai 2 va mostrar els resultats de la 4ª convocatòria del programa que es convoca anualment entre joves artistes de tots dos països.
La beca rep el suport del Ministeri per a la Ciència, Investigació i Arts de Baden-Württemberg MWK i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.