Intercanvi P14 - Els Malnascuts

El teatre juvenil va adoptar un rol important en l'escena artística alemanya i el grup P14 és, sens dubte, un exemple paradigmàtic d'aquesta tendència. Es tracta d'un projecte teatral autàrquic, on cadascun pot realitzar les seves pròpies idees sobre teatre, art i cooperació. Es fomenta l'experimentació i el fracàs és una part natural del procés d'aprenentatge. Des de fa tres anys existeix un intercanvi creatiu entre P14 i el grup de teatre jove català Els Malnascuts, amb la finalitat de traspassar les maneres de pensar locals i crear noves vies de comunicació i representació.