Conveni de col·laboració amb Doctors i Llicenciats
en Lletres i Ciències

[Maig de 2017]

El Goethe-Institut Barcelona ha firmat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya per dur a terme activitats relacionades amb l’idioma i la cultura alemanyes.
El 12 de maig va tenir lloc la signatura del conveni amb la presència de Judith Maiworm, directora del Goethe-Institut Barcelona, i de Josefina Cambra i Giné, degana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. L’acord busca fomentar el coneixement de la llengua alemanya a l’estranger, vetllar per la cooperació cultural internacional i proporcionar una imatge global d’Alemanya mitjançant informacions sobre la vida cultural, social i política.
Gràcies a aquest conveni, els col·legiats podran gaudir d’un descompte del 15 % sobre el preu extern d’inscripció als cursos i exàmens d’alemany del Goethe-Institut Barcelona.