Presentació del volum «Dramatúrgia alemanya contemporània» en Catalá

[Octubre de 2018]

De l’11 al 13 d’octubre se celebra en diversos espais de Barcelona la segona edició del RBLS Festival Teatre Jove. La trobada és una cita annual amb entitats i projectes que treballen la relació entre arts escèniques i adolescència, i que vol promoure la presència de teatre per a joves tant en l’àmbit educatiu com a les cartelleres.

La jornada inaugural de la segona edició consta d'una conversa amb pedagogs i directors escènics d’Alemanya i Itàlia especialitzats en teatre jove i la presentació de la lectura dramatitzada d’un dels textos que componen Dramatúrgia alemanya contemporània. Teatre jove, així com la presentació del volum, coeditat per Comanegra i l’Institut del Teatre.

Vanessa Unzalu Troya i Jürgen Zielinski participen en la conversa representant a Alemanya per invitació del Goethe-Institut. Vanessa Unzalu Troya és pedagoga teatral i coordinadora del projecte P14 del Volksbühne de Berlin des de 2008. Sota la seva direcció joves a partir de 14 anys desenvolupen les seves pròpies obres de teatre. El projecte P14 ha visitat Barcelona regularment en els darrers anys, ja que han tingut un intens intercanvi amb els Malnascuts de la Sala Beckett, que s'han inspirat en els mètodes de treball del P14. Jürgen Zielinski, director, autor i des de 2002 director artístic del Theater der Jungen Welt Leipzig és un dels creadors de teatre infantil i juvenil més reconeguts d'Alemanya.

Des de fa deu anys, el Goethe-Institut Barcelona promou l'intercanvi entre Alemanya i Catalunya, especialment en l'àmbit del teatre infantil i juvenil. Des de 2008, ha fet possible l'escenificació de nombroses obres de teatre, les seves traduccions, un gran simposi sobre teatre juvenil, debats i projectes sobre el tema. Un dels resultats és la publicació d'una selecció de quatre obres de teatre juvenil alemany, traduïdes al català dins de la sèrie "Dramaticles", coeditat pel Institut del Teatre i l'editorial Comanegra: Dramatúrgia alemanya contemporània - Teatre jove.

La presentació de l'antologia i la lectura dramatitzada d'una de les obres traduïdes tindran lloc a la tarda d’aquesta jornada.

Les obres traduïdes són: "Els boscos millors” de Martin Baltscheit, "Cap endins" de l’Anja Hilling, "El regne animal" del duo d'autors Jakob Nolte, Michel Decar i "Qüestió d'honor" de Lutz Hübner. Aquesta última serà presentada per estudiants d'interpretació del Institut del Teatre en una lectura dramatitzada.

Lutz Hübner ve des de Berlín per assistir a la lectura i presentació del llibre. L'antologia és presentada per Jordi Auseller, expert en teatre infantil i juvenil alemany i iniciador de la publicació. Lutz Hübner és un dels autors més representats del teatre alemany.  Les seves obres han estat traduïdes a més d'una dotzena d'idiomes, inclòs el català, i es representen a tot el món.