Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació de les Illes Balears

Conveni entre la Conselleria d'Educació de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona
Maria Alorda, Conselleria d'Educació de les Illes Balears i Annette Gutmann, Goethe-Institut Barcleona | ©Goethe-Institut

[Gener de 2019]

El 7 de gener de 2019, la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la cooperació institucional en el camp de l'alemany com a llengua estrangera.

El conveni de col·laboració va ser signat per Martí Xavier March i Cerdà, Ministre d'Educació de les Illes Balears, i Judith Maiworm, directora del Goethe-Institut Barcelona. L'objectiu principal de la cooperació és promoure l'alemany com a llengua estrangera en el sistema educatiu públic de les Illes Balears.
La Conselleria d'Educació de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona ja compten amb molts anys d’estreta col·laboració. L'estudi de la llengua alemanya i l'intercanvi cultural són una part important d'aquesta cooperació. Amb tot això l'interès per l'alemany com a llengua estrangera en el sector de l'ensenyament públic de les Illes Balears ha crescut contínuament en els últims anys.
Les mesures acordades conjuntament inclouen un programa de beques per a professors i professores d'alemany d'escoles públiques i Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears. Cada any s’atorgaran beques al professorat perquè pugui participar en cursos de perfeccionament metodològic i didàctic a Alemanya. A més, es duran a terme cursos de formació didàctica per al professorat d'alemany en el sector de l'educació pública a les Illes Balears. Els dies 14 i 15 de febrer de 2019 va tenir lloc a Palma de Mallorca la primera formació sobre “L’aprenentatge basat en projectes a la classe d’alemany".
Un altre punt de la cooperació són les certificacions oficials en l'assignatura d'alemany com a llengua estrangera. En el marc del programa de foment de l’alemany "Pla d'Impuls" els alumnes dels centres públics de les Illes Balears tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials del Goethe-Institut dels nivells A2 i B1 per a joves amb condicions especials. D'aquesta manera, poden rebre un certificat reconegut internacionalment que confirma oficialment els coneixements d'alemany adquirits a l'educació secundària.
En vista del creixent interès per l'alemany com a llengua estrangera, l'estreta col·laboració entre el Ministeri d'Educació de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona constitueix una base ferma per a un suport orientat a la qualitat tant del professorat  com del nombrós alumnat d'alemany de les Illes Balears.