Nota de premsa
Become An Influencer For Ecological Change!

Become an influencer for ecological change!
© Tobias Schrank/Goethe-Institut

Com podem promoure amb èxit una transformació ecològica de la societat en temps en què la crisi del coronavirus ho aombra tot? Com desenvolupar narratives convincents, models culturals i conceptes de comunicació que no enfrontin aquests temes globals del futur entre si, sinó que desenvolupin sinergies? 

A partir del setembre de 2021, el Goethe-Institut posarà en marxa el projecte Become An Influencer For Ecological Change! (Converteix-te en influencer per al canvi ecològic!) en col·laboració amb socis internacionals com la Fundación Verde Europea GEF i altres organitzacions no governamentals. L'objectiu d'aquest programa de formació, desenvolupat i coordinat pel Goethe-Institut Barcelona, és comunicar continguts ecològics de manera positiva i contundent a les xarxes socials.

Sota el lema "Converteix-te en influencer per al canvi ecològic!", més d'un centenar d'activistes mediambientals d'Alemanya, Espanya, França, Itàlia, l'Argentina, Bolívia i Paraguai aprendran en tallers digitals descentralitzats. En una barreja d'aportacions d'experts, exercicis en grup i el desenvolupament d'idees individuals i campanyes a nivell nacional, s'entrenaran formes innovadores de comunicació.

La convocatòria internacional per a participar en el projecte, amb data límit fins el 30 de juny de 2021 (11 de setembre a Itàlia), cerca activistes mediambientals d'entre 18 i 25 anys,

  • que vulguin millorar les seves habilitats de comunicació audiovisual,
  • que vulguin aprendre com contar històries de manera emocionant i impactant,
  • que vulguin saber com dissenyar posts o vídeos en les xarxes socials per a captar noves audiències,
  • que vulguin formar part d'una xarxa vibrant i dinàmica d'activistes mediambientals i dels mitjans de comunicació de set països d'Europa i Sud-amèrica.
Després de la finalització dels tallers descentralitzats al febrer de 2022, es triaran dues persones de cada país que viatjaran al maig a Barcelona per a assistir a un taller central. A continuació, participaran en la conferència internacional sobre la societat digital re:publica a Berlín.

El projecte "Young influencers for ecological change" serveix per a formar i capacitar a joves activistes mediambientals en la comunicació reeixida de continguts ecològics i reforça al mateix temps la seva competència intercultural. Després del projecte, els conceptes dels tallers, els resultats de les campanyes i els enregistraments de les conferències dels experts internacionals seran accessibles al públic general. D'aquesta manera, el Goethe-Institut i els seus socis contribueixen a la transferència de coneixements i a la creació de xarxes transnacionals sostenibles en la intersecció entre l'ecologia, la innovació digital i la comunicació sociocultural.