Cinema Ohm Krüger


"Ohm Krüger"

Direcció: Hans Steinhoff
Alemany, 1941, 124 min

La pel·lícula forma part d'un cicle que té com objectiu fer veure com el cinema va ser un dels instruments clau de manipulació de masses dintre de la maquinaria de propaganda del règim nazi. La pel·lícula serà presentada per Manel Forcano.

Aquest film de propaganda nazi amb Emil Jannings com a protagonista obtingué, entre altres guardons, el de “Film de la nació”. Amb un pressupost de 5,4 milions de marcs del Reich, va ser la segona producció de propaganda més cara del període nazi. El seu objectiu és justificar la política d’extermini als camps de concentració, tot sostenint que es tracta d’un invent dels britànics a Sud-àfrica. El marc històric és la Segona Guerra Bòer (1899-1902); el patriarca i president bòer Paul (Ohm) Krüger du a terme infructuoses campanyes a Europa per obtenir el suport dels seus electors contra els anglesos. Mitjançant flashbacks, s’il·lustra el conflicte de Krüger amb el seu rival britànic Cecil Rhodes, així com la disputa amb el seu anglòfil fill Jan. En un dels excessos propagandístics més flagrants del film, la crueltat i l’engany de l’exèrcit britànic uneix la família en el que de fet és una lluita impossible. El film afirma al mateix temps que a l’oposició dels bòers no li mancava sentit: en l’última escena de la pel·lícula, Krüger “profetitza” la caiguda d’Anglaterra com a potència hegemònica.

Manel Forcano: Després d'haver cursat estudis d'hebraística a Israel i d'arabística a Síria i a Egipte, ha estat professor d'hebreu i d'arameu a la Universitat de Barcelona (1996-2004). S'ha dedicat a la traducció de lírics hebreus al català com Pinkhas Sadé, Ronny Someck i Yehuda Amichai, de qui ha publicat l'antologia Clavats a la carn del món (Barcelona 2001), així com un nou recull: Poemes de cos i d'ànima. També ha traduït de l’hebreu la novel·la d’Amós Oz El mateix mar (Barcelona 2002). Ha publicat amb l'arabista Margarida Castells la traducció de l’àrab al català dels Viatges d’Ibn Battuta (Barcelona 2005). Ha publicat l’assaig històric A fil d’espasa: Les Croades vistes pels jueus (Barcelona 2007), així com la Història de la Catalunya jueva (Girona 2010) juntament amb la historiadora Sílvia Planas. Ha traduït de l'hebreu la llegenda original del Gólem de Praga de Yudl Rosenberg (Barcelona 2013), així com l'opuscle cabalístic el Llibre de la Creació (Barcelona 2012).

Tornar