Cinema Werkstattbericht - NS-Propagandafilm heute"NS-Propagandafilm heute"

Direcció: Felix Moeller
Alemanya, 2013, 58 min

La pel·lícula forma part d'un cicle que té com objectiu fer veure com el cinema va ser un dels instruments clau de manipulació de masses dintre de la maquinaria de propaganda del règim nazi. La pel·lícula serà presentada per Felix Moeller, director d´aquesta pel·licula.

Durant el Tercer Reich, entre 1933 i 1945 es van produir més de 1.200 pel·lícules de ficció. Segons l’opinió dels expertes uns cent pel·lícules d’aquestes es poden considerar explícitament de propaganda. Avui en dia, en alguns casos més de 70 anys després de la seva creació, encara en queden 40 pel·lícules que estan “prohibides” a Alemanya i algun altre país. No poden publicar-se en DVD ni emetre per televisió, només poden veure’s dins de cicles temàtics i acompanyades d’una introducció, amb una contextualització històrica i un debat posterior. Fora d’Alemanya son els consolats i les ambaixades que tenen l’encàrrec de vigilar si aquestes restriccions son respectades. Quines són aquestes pel·lícules que tantes dècades després del final del regim nazi encara es consideren tant perilloses que s’han de prohibir? Ha arribat el moment de tractar aquest patrimoni del cinema nazi d’una manera nova i sense prejudicis?

Aquest es el tema del projecte de documental que el director Felix Moeller (Harlan - a l'ombra del jueu Süß) va realitzar el 2013 i que encara no s’ha estrenat. A Barcelona presentarà una versió preliminar, un making-of d’aquest documental que conté molts extractes d’aquestes pel·lícules prohibides, mostra reaccions del públic i observa els debats i simposis sobre aquest tema a Alemanya i a l’estranger.

Felix Moeller: El fill de la cèlebre directora alemanya Margarethe von Trotta és actor, guionista i director de cinema, així com assessor de documentals i pel·lícules de ficció històriques. Després d’estudiar Història, Política i Comunicació a Munic i Berlín, va treballar del 1995 fins al 1998 per als estudis cinematogràfics Babelsberg i Rosco Film a Potsdam. L’any 2006 va fundar la productora Blueprint Film GmbH, amb la qual va produir la pel·lícula Harlan, a l’ombra de Jud Süß, de la qual també n’és el guionista i el director. Alguns exemples de la seva filmografia són: Die Verhoevens (2003), Hildegard Knef – Die frühen Jahre (2005) i Katja Riemann (2006).

Tornar