Aleman azterketak

A1

Nerabeak

Helduak

Goethe-Zertifikat A1

Azterketa hau gaindituta gai izango zara eguneroko esamoldeak eta oso esaldi xumeak, behar zehatz batzuk asetzeko modukoak, ulertzeko eta erabiltzeko. Jakingo duzu zeure burua eta besteena aurkezten, beste pertsonei galdera pertsonalak egiten –esate baterako, non bizi diren, nor ezagutzen duten edo zer duten– eta antzeko galderei erantzuten. Erraz ulertarazi ahal izango duzu esan nahi duzuna zure solaskideak mantso eta garbi hitz egiten badu eta zuri laguntzeko prest baldin badago.

A2

Nerabeak

Helduak

Goethe-Zertifikat A2

Azterketa hau gaindituta gai izango zara halako garrantzia duten esparruekin (esate baterako, zeuri edo zeure familiari buruzko informazioa, erosketei eta lanei buruzkoa, inguru hurbilari buruzkoa) zerikusia duten esaldi eta esamolde oso erabiliak ulertzeko. Jakingo duzu egoera sinple eta egunerokoetan familia kontuei eta ohiko kontuei buruzko informazio arin eta zuzenak ulertarazten eta ulertzen. Jakingo duzu zeure jatorriaren eta prestakuntzaren, ingurune hurbilenaren eta halako premia duten kontuen deskribapen xumea egiten.

B1

Nerabeak

Helduak

Goethe-Zertifikat B1

Azterketa hau gaindituta gai izango zara lanarekin, ikasketekin, aisialdiarekin eta abarrekin lotutako familia kontuak hizpide dituen elkarrizketa baten puntu nagusiak hizkuntza estandarrean ulertzeko. Jakingo duzu alemana mintzatzen den lekuetara bidaiatzean gerta litezkeen egoera gehienetan ongi moldatzen. Modu erraz eta koherentean mintzatuko zara gai ezagunen edo norberaren intereseko gaien inguruan. Jakingo duzu esperientziak eta gertaerak, ametsak, nahiak eta helburuak deskribatzen, eta jakingo duzu planak eta iritziak labur-labur arrazoitzen edo azaltzen.

B2

Helduak

Goethe-Zertifikat B2

Azterketa hau gaindituta gai izango zara gai zehatz nahiz abstraktuei buruzko testu konplexuen funtsezko ideiak ulertzeko. Gainera, gai izango zara zeure espezializazio esparruaren barruan eztabaida teknikoak ulertzeko, eta erraz eta nahikoa etorriarekin ulertarazteko gai izango zara, bertakoekin elkarrizketa normal bat edukitzeko moduan bezain, alde bakar batek ere ez duela ahalegin berezirik egin beharko. Gai izango zara gai askoren inguruan argi eta xehetasunez hitz egiteko, eta gai izango zara guztien ahotan dabiltzan gaiei buruzko zeure ikuspuntua, aukera bakoitzaren alde onak eta alde txarrak, azaltzeko.

C1

Helduak

Goethe-Zertifikat C1

Azterketa hau gaindituta gai izango zara era askotako testu luzeak eta maila handikoak ulertzeko, baita adierazten ez diren esanahiak ulertzeko ere. Jakingo duzu ongi eta erraz mintzatzen, une oro hitz egokiaren bila ari zarelako itxura eman gabe. Jakingo duzu hizkuntza gizartean eta lan bizitzan bezala zure ikasketetan ere modu eraginkorrean eta malgutasunez erabiltzen. Gai izango zara kontu konplexuen inguruan argi, modu egituratuan eta zehatzean adierazteko adierazi beharrekoak, eta egokiro erabiliko dituzu bitartekoak testuaren kohesioa lortzeko.

C2

Helduak

Goethe-Zertifikat C2

Azterketa hau gaindituta gai izango zara entzuten edo irakurtzen duzun ia guzti-guztia erraz ulertzeko. Jakingo duzu ahozko nahiz idatzizko iturrietatik iritsitako informazioa laburbiltzen, eta jakingo duzu argudioak eta azalpenak zentzuz birsortzen. Berez mintzatuko zara, etorri handiarekin eta zehatz, eta ñabardura zorrotzak eskaintzeko gai izango zara baita egoera zailetan ere.

TestDaF

Alemana unibertsitateko ikasketetarako

TestDaf

Hizkuntzaren maila aurreratuaren azterketa da TestDaf. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren araberako sei mailatako eskalaren barruan B2 eta C1 mailekin bat dator. Unibertsitateko ikasketak egin ahal izateko Alemaniako unibertsitate guztiek aintzat hartzen duten hizkuntza ziurtagiria da. Ez da ezagutza espezializaturik eskatzen.

Goethe-Test PRO

Alemana lanerako

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf (Goethe-Test PRO Lanerako aleman azterketa) nazioarteko lan merkatuan lanpostu baten bila ari diren guztiei zuzendua da. 60-90 minutuan laneko esparruan eta hizkuntzaren inguruan dakizkizunak egiaztatzen du Goethe-Test PRO azterketak.