Ohiko galderak

Hemen emango dizugu Goethe-Institutuko azterketei buruzko ohiko galderen informazioa.

 Goethe A1-C2 ziurtagiriei buruzko galdera gehiago izanez gero, egin informazioa eskatzeko eskaera pertsonal eta doako bat gure proba zentroetako batean (Goethe-Institut, Goethe Center edo Goethe Examinations-en bazkideak).

Goethe-Institutuko azterketak interesa duen edonork egin ditzake, hautagairen herritartasuna edozein delarik ere. Bigarren hizkuntza gisa edota atzerriko hizkuntza gisa alemanari buruzko ezagutzak frogatzeko diseinatuta daude.
Azterketak egiteko gutxieneko adina gomendatzen dugu.
Proba zentroek ahal duten guztia egiten dute premia bereziak (gaixotasun kronikoak, ikusmen urritasuna, entzumen urritasuna...) dituzten parte-hartzaileak eroso senti daitezen. Gaixotasun kronikoaren/desgaitasunaren maila eta mota azaldu behar da azterketan izena ematean, eta mediku ziurtagiri bitartez berretsi beharko da. Proba zentroak isilpekotasun zorrotzari eutsi beharko dio.

Informazio xehatuagoa eskuratu ahal izango da azterketa egin nahi den proba zentroan.
Jarri harremanetan nahi duzun proba bulegoarekin eta eskatu kontsulta pertsonal bat.
Gelatik atera zaitezke zentzuzko denbora batez (komunera joateko). Irteera hori jaso egingo da "Azterketaren administrazioari buruzko txostenean".
Azterketa egin ahal izateko ez dago zertan aldez aurretik hizkuntza eskola jakin batera joan edo prestakuntza ikastaro bat egin, ezta maila baxuagoko ziurtagiri bat eskuratu ere.

Nolanahi ere, komeni da proba lekuan prestakuntza ikastaro bat egitea. Han, azterketako hizkuntza gaitasun bereziak ikasiko dituzu, azterketan arrakasta izaten laguntzeko.

Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan nahi duzun proba bulegoarekin eta eskatu kontsulta pertsonal bat.
Goethe-Zertifikat A1-C2 Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuari dagokio. Hemen kontsulta daiteke sailkapena:
Goethe-Instituten azterketen eta hizkuntza ikastaroen mailak
Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua (MCER)
Jarri harremanetan nahi duzun proba bulegoarekin eta eskatu kontsulta pertsonal bat.
Ez dira nahikoa hizkuntzen ikastaro batean, ebaluazio proba batean, azterketa batean eta abarretan parte hartu izana eskertzeko gutunak.

Goethe-Institutuko azterketa bat (A1-C2, Kleines edo Großes Sprachdiplom, hurrenez hurren) gainditu izanaren azterketa ziurtagiriak soilik onartzen dira bigarren hizkuntza gisa alemaneko ezagutzen mailaren frogatzat.
Goethe-Zertifikat C2: Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom eta Großes Deutsches Sprachdiplom diplomako azterketak soilik onartzen dira Alemaniako unibertsitate batean ikasteko hizkuntza frogatzat, eta horietarako ez dago TestDaF edo bigarren hezkuntzako eskola bateko beste azterketarik (DSH) egin beharrik.

Unibertsitate jakin bateko betebeharrei edota Alemanian ikasteko ikastaro edo arlo bai buruzko informazio gehiago eskuratzeko, zuzenean eska daiteke informazioa unibertsitatean, edo web orri hau bisitatu daiteke:
www.sprachnachweis.de
Goethe-Institutuko azterketa guztietan, ortografia 2006ko abuztuaz geroztik araututa dagoen azterketa idatziak ebaluatzeko moduan da loteslea. Hona hemen oinarria: "DUDEN. Alemaneko ortografia" (2006ko 24. edizioa) eta "WAHRIG. Alemaneko ortografia" (2006az geroztik).

Indarrean dauden arauak hemen aurki daitezke Interneten:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Ikaskuntza banakako prozesua da. Maila jakin bat eskuratzeko behar den denbora banakoen eta faktore ugariren araberakoa da: konpromisoa, denboraren erabilera eta ariketa gehigarriak egiteko programen erabilera.

Hizkuntza bat edo gehiago ikasita egonez gero, alemana azkarrago ikas daiteke. Alde handia dago hizkuntza ikastaro bat jatorriko herrialdean egitearen edo Alemanian bertan egitearen artean; izan ere, Alemanian bertan eginez gero, ikasgelatik kanpo ere alemana praktikatzeko aukera izango da.

Ikaskuntza prozesurako lezioaren intentsitatea (ikastaro trinkoa edo gauekoa) ere garrantzitsua da. Jarri harremanetan nahi duzun azterketa zentroarekin informazio gehiago lortzeko.
Dagokion azterketan aurkituko duzu, ariketa eta informazio gisa:
  •  Materialak online praktikatzea
  • Deskargatzeko materiala
  • Antolatu beharreko materialak
  • Azterketen araudiak eta aplikatu daitezkeen araudiak
Goethe-Institutuko hizkuntzak ikasteko bulegoan aurkituko dituzu material batzuk.
Azterketa batzuek urrutiko ikaskuntzarako materiala eta online ikastaroak eskaintzen dituzte.
Alemana ikastea urrutiko ikaskuntzaren bitartez
Proba nahi bestetan errepika daiteke. Azterketa edo azterketaren zati bat berriro egiteari buruzko xehetasunak aurki daitezke azterketaren administraziorako baldintzen atalean.
Goethe-Institutuko Goethe A1-C2 ziurtagiriak ez dira iraungitzen.

Nolanahi ere, erakunde eta enplegatzaile askok eskatzen dute ziurtagiriak ez izatea bi urte baino gehiago.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) eta Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) ziurtagiriak baliozkoak izango dira Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom berria sartu ondoren eta C2 mailako azterketa aldatu ondoren, 2012-01-01etik aurrera.
Ez da kopiarik egingo.

Azterketa azken hamar urteetan egina izanez gero, azterketa egin zuen lekuko bulegoak ordezko agiri bat egingo du, tarifa txiki bat ordainduta.
Izena-aldatuz gero (adibidez, ezkontzeagatik, adoptatzeagatik, dibortziatzeagatik...) ez da ziurtagiririk helaraziko, ezta ordezko agiririk ere.

Izena aldatzea dagokion agintaritzaren agiri ofizial batekin egiazta daiteke (jaiotza ziurtagiria, ezkontza lizentzia...) edo aurrekoaren notariotzako kopia batekin.

Proba egiteko lekuan, erregistroan, izena eta izenaren ortografia dokumentatu egin behar dira argazkia duen identifikazio dokumentu batekin. Azterketaren ziurtagiria aldez aurretik erregistratutako informazio pertsonal horretan oinarrituta igorriko da.
Baliozko zeinahi notario publikok (auzitegia, gobernu organoa, eskola, bankua...) eman diezazuke notarioak ziurtatutako agiria (adibidez, Alemanian ikasteko). Enplegatzaileek abokatu bufete bateko notarioak ziurtatutako agiria eskatu ohi dute.
 Itzulpen ofiziala estatuak aitortutako itzultzaile batek (zinpeko itzultzailea) edo itzulpen bulego batek presta diezazuke.