Conversations with objects

Conversation with objects 2019 Helsinki
Kuva: Tani Simberg | Baltic Circle

Tapahtumasarjan "Conversations with objects" ideana on kutsua yleisöä ja eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan jonkin esineen äärelle.

Toinen osa sarjassa "Conversations with objects" järjestettiin Helsingissä 14.11.2019 osana kansainvälistä Baltic Circle -teatterifestivaalia. Ohjelmaformaatin on kehittänyt Sao Paolon Goethe-Institut. Se ideana on kutsua yleisöä ja eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan jonkin esineen äärelle.

"Conversations with Objects" kutsuu osallistumaan keskusteluun, jonka etukäteen valitut taide- tai museoesineet virittävät. Keskustelun lähtökohtana on ajatus siitä, että esineet ovat sosiaalisia toimijoita siinä kuin ihmisetkin. Valitut esineet ovat tilaisuuden keskushahmoja, jotka virittävät keskustelun jonkin uuden, määrittelemättömän tai tuntemattoman äärelle.
Esineiden kohtaaminen luo otollisen tilaisuuden kyseenalaistaa vallitsevia ajatus- ja puhetapoja sekä tarkastella lähemmin asioihin muodostamiamme suhteita. Keskustelu piirtää esiin arvojärjestelmiä ja uskomuksia, jotka vaikuttavat kulloisessakin yhteisössä ja sitä ympäröivissä kulttuureissa.
 
Helsingissä keskityttiin kahteen esineeseen, jotka Suomen kansallismuseo oli antanut käyttöömme. Esineiden alkuperää, niiden luojaa, lähtömaata tai tarkoitusta ei tiedetty tapahtuman alussa. Paikalle virikkeitä antamaan oli kutsuttu Bassam El Baroni (kuraattori ja tutkija, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto), Antti Lahelma (arkeologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto), Sigga-Marja Magga (Duodji-tutkija) ja Kate McIntosh (taiteilija). He jakoivat yleisölle ajatuksiaan ja keskustelujaan näiden eläimiin viittaavien esineiden kanssa.
Keskustelun aluksi pohdittiin esineiden materiaalia ja sitä, oliko kyse oikeista eläinten osista. Monelle tuli halu koskettaa esineitä tai pidellä niitä. Hyljetarinoita kerrottiin ja esiin nousi myös kysymys eläinten oikeuksista. Ihmisten ja eläinten välisen suhteen ambivalenssi nousi yhä uudelleen keskustelun keskiöön.