Pikavalikko:

Suoraan sisältöön (Alt 1) Päävalikkoon (Alt 2)

Diversiteetti, representaatio, inkluusio, normikriittisyys
Projektista DRIN

Lastenkirjat muovaavat lapsen maailmankuvaa. Lapselle on tärkeää löytää samastumisen kohteita tarinoista, kuvituksista ja tavoista kertoa ja tutustua ympäröivän yhteiskunnan moninaisuuteen. Nyky-lastenkirjallisuus Saksassa ja muissa (pohjois)eurooppalaisissa maissa ei heijasta moniarvoista yhteiskuntaamme jättäen huomiotta mm. sen, että Saksassa 40% koululaisista on maahanmuuttajataustaisia. 

Projekti "DRIN - lastenkirjavisioita" tuo yhteen kansainvälisiä tekijöitä - kirjailijoita, kuvittajia, kirjastohenkilökuntaa, kustantamoita - tarkoituksenaan tiedonvaihto ja voimaannuttavien verkostojen luonti. Projekti luo uusia standardeja moninaisemmalle lastenkirjallisuudelle Euroopassa ja osallistaa nuorta (ja monikielistä) lukijakuntaa. DRIN ajaa tasa-arvoista osallisuutta, tuo esiin puutteita representaatiossa lastenkirjallisuuden saralla ja tukee kirjamarkkinoiden rakentamista yhteistyössä moninaisten kirjailija- ja kuvittajanäkökulmien kanssa sekä uusien materiaalien luomista lapsia ja nuoria varten. Projekti myös levittää tietoa kustantamoille, kirjastoille, erilaisille lukukeskuksille sekä koulutusviranomaisille. 

Vuodesta 2018 lähtien DRIN on menestyksekkäästi tavoittanut niin taiteilijoita, päättäjiä kuin kirjallisuuden kuluttajiakin. 2021 ilmestynyttä julkaisua In Our Own Words. BiPoc Perspectives in Children's Literature tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään kumppaneiden ja festivaalien seminaareissa sekä tapahtumissa. BIPoC-tekijöiden verkostoa laajennetaan ja vahvistetaan jatkuvalla tiedonvaihdolla. Tarkoituksena on käyttää moninaisuustietoisia kriteereitä lastenkirjallisuuden luomisessa sekä tehdä näkyväksi henkilöt kirjojen takana. Projektissa osallistetaan myös nuoria ja moninaisia lukijoita ja huomioidaan tasa-arvotietoinen kasvatus sekä lukutaidon tukeminen. Normikriittisen tutkimuksen tieteellinen perusta pyritään tuomaan projektissa käytäntöön. 

DRIN verkostoineen järjestää kansainvälisiä seminaareja, webinaareja, kirjakerhoja ja työpajoja. Keskeistä kaikessa toiminnassa on tarkastella kuvitusten ja kertojien näkökulmia, representaatiota sekä omistajuutta niin ammattipiireissä kuin julkisissa keskusteluissakin. Projektin nettisivuja täydennetään jatkuvasti materiaaleilla, taustoittavilla artikkeleilla sekä työpajojen tuotoksilla englanniksi, saksaksi ja suomeksi. 

Projektin työtä ohjaavat kolme asiantuntijaa, suomalainen kuvittaja Warda Ahmed sekä kuvittaja EL BOUM ja kirjailija Chantal-Fleur Sandjon Saksasta, jotka varmistavat, että päätösprosesseja ohjaavat moninäkökulmaiset menettelytavat. 

Projektin keskiössä on poc-lasten perspektiivi ja edustus lastenkirjallisuudessa, intersektionaalisuutta unohtamatta. Termillä ”intersektionaalisuus” tarkoitamme sitä, miten erilaiset syrjinnän muodot (esim. epäreilu kohtelu johtuen rasismista, seksismistä, luokkaerottelusta, vammaisuudesta jne.) ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Kuten musta ja lesbo runoilija sekä aktivisti Audre Lorde asian ilmaisi: ”Ei ole olemassa yhden ongelman kanssa kamppailua, sillä me emme elä yhden ongelman kanssa.”
 

Top