Pikavalikko:

Suoraan sisältöön (Alt 1)Alavalikkoon (Alt 3)Päävalikkoon (Alt 2)

Diversiteetti, representaatio, inkluusio, normikriittisyys
Projektista DRIN

Lastenkirjat muovaavat lapsen maailmankuvaa. Lapselle on tärkeää löytää samastumisen kohteita tarinoista, kuvituksista ja tavoista kertoa ja tutustua monipuolisesti häntä ympäröivään todellisuuteen. Heijastavatko lastenkirjat Saksassa, Suomessa ja muissa pohjoisen Euroopan maissa monimuotoista arkeamme vai onko osa nuorista lukijoista niissä näkymättömiä?

Projektin keskiössä on poc-lasten perspektiivi ja edustus lastenkirjallisuudessa, intersektionalisuutta unohtamatta. Termillä ”intersektionaalisuus” tarkoitamme sitä, miten erilaiset syrjinnän muodot (esim. epäreilu kohtelu johtuen rasismista, seksismistä, luokkaerottelusta, vammaisuudesta jne.) ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Kuten musta ja lesbo runoilija sekä aktivisti Audre Lorde asian ilmaisi: ”Ei ole olemassa yhden ongelman kanssa kamppailua, sillä me emme elä yhden ongelman kanssa.”
 
Koska tasa-arvoinen osallistuminen on avainkysymys, joka koskettaa Euroopan enenevissä määrin monimuotoisia yhteiskuntia, DRIN-projekti alleviivaa tarvetta voimaannuttaa ihmisiä ja mahdollistaa kaikkien osallisuus yhteiskunnassa. Kuinka tuoda lastenkirjamarkkinoille sellaisia ääniä, kuvia ja tapoja kertoa, jotka nykyisin ovat aliedustettuina? Millaisia hyviä esimerkkejä meillä on antaa toisillemme? Ja mitä alan eri toimijat - kirjailijat, kuvittajat, kustantajat, kirjastot ja lukijat - voisivat oppia toisiltaan?
 
Projektin tärkeimpinä päämäärinä on edistää tiedonvaihtoa, voimaantumista, verkostoitumista, valmiuksien kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä sekä varmistaa päämäärien saavutus (pohjois-)eurooppalaisessa kontekstissa. Varmistaaksemme asetettujen tavoitteiden saavuttamisen, tullaan projektin kokemusten ja tapahtumien pohjalta kehittämään opas, joka listaa tarpeita, kriteereitä ja kehysvisioita moninaisemmalle lastenkirjallisuudelle. Opas jatkaa tiedonvälittämistä myös projektin päätyttyä. Lisäksi projektin tavoitteena on paitsi alan toimijoiden verkostoituminen ja tietojen vaihdon lisääminen myös uusien lastenkirjojen tuottaminen. Haluamme myös koota hyviä käytännön esimerkkejä kaikkialta maailmasta tietovarannoksi, joka tarjoaisi käännöksiä ja kannustaisi tuottamaan lisää sellaisia kirjoja, jotka heijastavat yhteiskuntamme monimuotoisuutta.
 
Goethe-Institut ja sen yhteistyökumppanit, joiden henkilökunnasta suurin osaa kuuluu valkoiseen enemmistöön, eivät luo projektin temaattista pohjaa yksin. Kolme asiantuntijaa – kuvittaja Warda Ahmed Suomesta, kuvittaja EL BOUM ja kirjailija Chantal-Fleur Sandjon Saksasta – osallistuvat tietotaidollaan ja asiantuntijuudellaan projektin kehityksen suunnan määrittelyyn ja auttavat sen arvioimisessa, miten projekti tavoittaa yleisönsä. Vuonna 2021 järjestämme webinaareja, seminaareja, teemme yhteistyötä festivaalien kanssa ja olemme mukana kirjamessuilla.
 
Mitä tähän mennessä on tapahtunut:
Goethe-Institut Finnlandin vuoden 2018 lopussa käynnistämässä hankkeessa tarkastellaan sitä, minkälaisia lapsia pohjoismaisissa ja saksalaisissa kuvakirjoissa esiintyy. Turun seminaarissa keskusteltiin siitä, kuinka päivähoidossa ja kouluissa luettava lastenkirjallisuus edustaisi paremmin maan koko väestöä, ja hanke jatkui uusilla tapahtumilla vuoden 2019 lopulla. 2020 järjestimme lukuisia webinaareja tavoitteenamme verkostoitua ja jakaa tietoa.

Top