Über Future Perfect

Maailma tarvitsee ideoita paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Mutta pelkät ideat eivät riitä. Future Perfect –projektin puitteissa olemme keränneet esimerkkejä ihmisistä, hankkeista, järjestöistä ja yrityksistä, jotka ovat rohjenneet siirtyä ideoinnista toiminnan tasolle.

On kehitetty uusia tapoja elää ja työskennellä tai elvytetty uudelleen perinteisiä käytäntöjä ja näin päästy vaikuttamaan paremman tulevaisuuden puolesta. Nämä kertomukset osoittavat, että toimimista kestävän yhteiskunnan hyväksi ei pidä jättää pelkästään talouden ja politiikan vaikuttajien kontolle. Se on yhtä lailla aivan tavallisten ihmisten tehtävä. He voivat käyttää vapauttaan kokeilla uusia käytäntöjä aina, kun se on mahdollista.

Future Perfect on FUTURZWEI-säätiön ja Goethe-Institutin yhteisprojekti. Kaikki kertomukset julkaistaan kansainvälisellä Future Perfect -sivustolla saksaksi ja englanniksi. Osa artikkeleista ilmestyy lisäksi eri maiden Goethe-Instituuttien makasiiniosioissa. Artikkelit ilmestyvät Creative-Commons-lisensioituina, mikä tarkoittaa että niiden jakaminen on sallittua ja nimenomaan toivottavaa.