Saksaa lapsille

Mädchen mit der Lupe Foto: ©Getty Images/Paul Bradbury
Goethe-Institutin projektien ja tapahtumien tarkoituksena on luoda kiinnostus ja ensikosketus saksan kieleen ja Saksaan. Saksanopinnot jo aloittaneille oppilaille projektit ja tapahtumat antavat lisämotivaatiota kielitaidon syventämiseen. 

Goethe-Institut on suunnitellut koulujen saksanopetuksen ja saksankielisen aineopetuksen tukemiseen monenlaisia projekteja ja tapahtumia.
 

Materiaalia ja tapahtumia esiopetukseen ja 1. - 3. -luokille

Felix & Franzi © Goethe-Institut London

Deutsch mit Felix und Franzi

Opetusmateriaalia peruskoulujen saksanopettajille. Voit ladata maksutta opetusmateriaalia 24 oppitunniksi.

Moka Mera Lingua

"Moka Mera Lingua" on hauska ja luovuuteen kannustava digitaalinen leikkikalu, jonka avulla alle kouluikäiset lapset tutustuvat uusiin kieliin. Pelaa lapsen kanssa kaksin tai tutkikaa sovellusta pienryhmässä. Innostus kielenoppimiseen syttyy leikin lomassa.

Sukellus saksaan -stipendi

Taloudellista tukea sekä verkostoitumista alakoulun saksanopetukseen. 


Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin ja tanssin keinoin.

Kerhon kuvaus ja opetussuunnitelman toteutus:
Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä niin sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin kuin tanssin keinoin. Kerhossa opitaan paitsi tervehtimään, esittelemään itsensä ja kertomaan ja kysymään kuulumisia, myös mm. värit, eläimiä, kulkuvälineitä sekä luvut 1-10.

Kerhon pääasiallinen kieli on saksa. Lapsia kannustetaan alusta alkaen käyttämään rohkeasti kieltä.

Pääpaino kerhossa on yhdessä tekemisellä. Aikaisemmista kerhoista saadut hyvät kokemukset osoittavat, että jo lyhytkin kerhojakso saa kerholaiset paitsi innostumaan kielestä myös ymmärtämään suuren määrän arkipäivän ilmaisuja ja kysymyksiä.
Kerhoja voidaan pitää rinnakkain ja/tai perätysten niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin kouluissa.
  • Kohderyhmä: 1.-2. / 3.-4. / 5.-6. / 1.-3. / 4.-6. –luokkalaiset, jotka eivät lue saksaa
  • Kesto:10 viikkoa, à 60 min (2 ryhmää viikossa, jos halukkaita on riittävästi)
  • Hinta: 10 kerhokertaa 350 € jne.
  • Mikäli opetusaika on yhdellä kerralla 45 min, kurssin hinta on 300 €

Top